26
nov

Adventi programok

Hétköznapokon (hétfőtől szombatig) reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, laudessel.

18
nov

A hágai Királyi Konzervatórium küldöttsége járt nálunk

November 8. és 12. között a hágai Királyi Konzervatórium (Zeneakadémia) tanárai és hallagtói voltak vendégeink, akik reneszánsz énekes mesterkurzust tartottak a Collegium Musicum Jaurinense énekeseinek.

10
nov

Isten és ember szolgálatában – Halmos László-konferencia és egyházzenei áhítat

Halmos László zeneszerző születésének 110. évfordulóján a Szent Ignác-templom, valamint a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium adott otthont annak az egész napos konferenciának, amelynek ötletgazdája és főszervezője Katona Tibor zeneszerző, a Palestrina Kórus karnagya, kiváló egyházzenész, a Halmos-örökség lelkiismeretes ápolója.

4
nov

Átadták a győri Szent Mór Perjelség refektóriumát

Szent Mór ünnepén, október 25-én ünnepélyes keretek között átadták és megáldották a győri Szent Mór Perjelség felújított refektóriumát. Az épültszárny az 1640-es, míg a freskók az 1840-es években készültek el. A felújítás költsége a „Modern Monasteries” határon átnyúló pályázat keretében valósult meg, illetve ugyanennek a pályázatnak köszönhetően folyamatban van a rendházhoz tartozó műemlék patika restaurálása is. Az átadó ünnepségen jelen
Tovább
4
nov

Hogyan lesz ateista szülők gyereke templomépítő ember? – Beszélgetés Rátóti Zoltán színművésszel

Rátóti Zoltánt, a Nemzeti Színház művészét október 21-én a győri bencés szabadegyetem vendégeként kérdezték. A beszélgetés rövidített változatát adjuk közre Czifrik Balázs szerkesztésében. TOVÁBB

Évközi 28. vasárnap

Kedves testvérek, a szentmise elején most ne csak a bűneinket és mulasztásainkat tegyük le Isten elé és kérjünk bocsánatot azokért, hanem nézzük meg, hogy milyen jókért lehetünk hálásak, milyen jókat kaptunk Istentől az elmúlt napokban és köszönjük meg azokat! Tegyük meg ezt gyakran aztán, hogy ne a pesszimizmus növekedjen bennünk a magunk gyengesége miatt, hanem a hála növekedjen bennünk Isten

Tovább

Évközi 27.

„Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen,

Tovább

Évközi 26. vasárnap – elmélkedés

Szent Jeromos ünnepének közelében tartja Egyházunk a Szentírás vasárnapját! Szent Jeromos volt az 5. században az első. aki teljes latin fordítását elkészítette a Bibliának és így még többen tudták megismerni az Isten Igéjét! Mennyire ismerjük Isten szavát, mennyire fontoljuk meg üzenetét, amit újból és újból hallunk? A Könyvek könyve Isten üzenete számunkra: van Mózesunk és vannak prófétáik, hallgassanak azokra –

Tovább

23
szept

Romert sokan, Floriánt csak kevesen ismerik

2019. szeptember 17-én a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében a Szent Mór Bencés Perjelség által idén tavasszal kiadott „Romert sokan, Floriánt csak kevesen ismerik” című tanulmánykötet bemutatója volt.

Új, hitéletet segítő eszközbeszerzéssel gyarapodott Perjelségünk

A 2018-as esztendőben Egyházi személyek eszközellátásának támogatása c. pályázati felhívás keretében EGYH-ESZK-18-0020 azonosítószámú projektünk keretében 1.500.000 Ft támogatásban részesültünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogató döntése értelmében.

Laurinyecz Imre

  1966-ban születtem. Iskolákat végeztem Kondoroson, Győrben a bencéseknél, Békésen. Egyetemen tanultam Debrecenben és Lublinban. Folytattam zenei és filozófiai tanulmányokat, végeztem lengyel szakot, jungi, ADHD- és coach-képzést. Voltam képesítés nélküli tanító Down-os alapítványi iskolában, kántor, egyetemi tanár, dolgoztam szervezőként az Erzsébet Táboroknál; jelenleg nevelőtanár vagyok és kollégiumvezető. Szerkesztettem újságokat, szerveztem közösségeket. Érdekel a filozófia, a művészet és tudomány többféle ága.

Tovább

Kerekes Hubert

    2001 óta bencés szerzetes. Később a pannonhalmi gimnázium tanára és prefektusa. 2012-től a győri gimnáziumban tanít történelmet és hittant. Megrögzött mániája, hogy egy kor csakis az irodalmi, művészeti alkotásokon keresztül érezhető, tapintható. Ezért – néha – leül és ír. Azt gondolja, hogy élet-élményei izgalmasak lehetnek. Mert vall egy valamikori családról, gyermeki rácsodálkozásról és döbbenetről. Arról, hogy milyen gyorsan

Tovább

Kovácsovics Lili

KOVÁCSOVICS LILI 1999-ben Veszprémben született. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium öregdiákja, 2018-ban végzett. A gimnáziumi évek után Ausztriában töltött el pár hónapot, jelenleg műfordítóként tevékenykedik és készül az egyetemi évekre. A legtöbb művészeti ág érdekli, jövőjét a színház világában képzeli el. Első írásai a Negyed öt antológiában jelentek meg. Felnőttél Megdermedsz, hirtelen kívülről látod magad. Egyedül utazol a
Tovább

Balogh Bence

BALOGH BENCE Balogh Bencének hívnak, 2016-tól 2020-ig lovagoltam a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium által keltett hullámokon néhol több, néhol kevesebb sikerrel és kedvvel. Az alkotókörhöz útközben kapcsolódtam, leginkább önmagam megismerése, és annak érdekében, hogy meg tudjam mutatni másoknak, hogy hogyan tekintek a világra, akár betűk, vonalak, vagy hangok segítségével. Tapasztalatom szerint sok érzést és gondolatot váltok ki emberekből akár első
Tovább

Bazsika Eszter

BAZSIKA ESZTER 2000-ben Veszprémben született. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (12.c) végzős diákja. Tanulmányai folytatását angol-olasz bölcsészkaron tervezi. Az iskola Vox Angelorum kórusának a tagja, otthonában, Tihanyban aktívan részt vesz az egyházi életben. Első írásai a Negyed öt antológiában jelentek meg. ébredés a gőzölgő teám mellett, az ablakpárkányon könyökölök. várom a reggeli műsort, amit öt harminc körül ad
Tovább
9
ápr

Nagyhét liturgikus rendje

Nagycsütörtök 7.00 Zsolozsma, benne Jeremiás siralmai 18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére utána virrasztás 21.00-ig (Jézus főpapi imájának olvasása) Nagypéntek 7.00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai 15.00 !! Jézus halálára emlékezünk: passió, kereszthódolat 18.00 városi keresztút: Püspök úr vezetésével a Belvárosban Nagyszombat 7.00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai 21.30 Húsvét vigíliája Húsvétvasárnap 7.30 Laudes 8.00 szentmise 9.30 szentmise 18.30 vesperás 19.00 szentmise

Tovább

24
márc

Szent Benedek Atyánk – 2019. március 21.

Az elmúlt évszázad egyik legnépszerűbb szentje, a kapucinus szerzetes Pio atya állítólag megkérdezte egy fiatal növendéktől: „Tudod, kölyök, mi volt Szent Ferenc legnagyobb csodája?” A tanítvány értetlenkedő tekintetét látva Pio atya mindjárt meg is adta a választ: „Hogy 700 évvel később még mindig akad olyan ember, aki barát, (azaz ferences szerzetes) akar lenni.”   –A történetet hallva magam is feltettem

Tovább

10
júl

Ideiglenes miserend!

Kedves Testvéreim, kedves Látogatók! 2018. július 2-a, hétfőtől folytatódnak a templom felújításának munkálatai, melyek keretében megkezdődik a templom padlózatának restaurálása, a falak talajnedvesség elleni szigetelése, a villamos hálózat cseréje az egész templomra kiterjedően. Ebben a körülbelül 90 napos időszakban templomunk zárva tart. IDEIGLENES MISEREND • a hétköznap reggeli szentmisék ebben az időszakban elmaradnak • szombat este 7 órakor, valamint vasárnap

Tovább

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium felújítása előkészítő munkálatainak támogatása

A Kormány tegnapi, 1171/2018. (III. 27.) számú határozatával a Beruházás Előkészítési Alap terhére támogatás nyújtásáról döntött Perjelségünk részére.

19
febr

A szerzetes a lelki vágyódás örömével várja a szent Húsvétot! [1]

Ezt tanácsolja Szent Benedek a szerzeteseknek a húsvéti bűnbánati időre, hogy a „szent negyven nap” alatt ráhangolódjanak a Pászkára, a Húsvét ünnepére. Ebben a mottóban megkívánja a szerzetestől, azaz a keresztény embertől, hogy valamit hozzátegyen[2]  a megszokott mértékhez, valami mást hagyjon el megrögzött szokásaiból.[3]  Arról nem rendelkezett, hogy mi legyen ez, hanem az egyénekre bízta, de legyen valami. Benedek rámutat

Tovább