Szent Orsolya Rend Leánykollégium épületének energetikai korszerűsítése

A kedvezményezett neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

A projekt címe: Szent Orsolya Rend Leánykollégium épületének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 194.011.992 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében sor kerül a Szent Orsolya Rend Leánykollégium két épületrészből álló épületének energetikai felújítására. A munkák magukban foglalják mindkét épületrész meglévő, korszerűtlen nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok külső, utólagos hőszigetelését. Sor kerül a fűtési rendszer korszerűsítésére, az épületet új és korszerű kazánnal és radiátorokkal látjuk el. Az épület tetőfelületére napelemes rendszert telepítünk. A beruházásnak köszönhetően a kollégiumi körülmények javulnak, jelentősen csökkent az épület energiaigénye, hatékonyabbá válik az épület üzemeltetése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. november 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2023-00115

KÉSZÜLJ FEL! – PROJEKT

A kedvezményezett neve: Szent Mór Bencés Perjelség

A projekt címe: Készülj fel!

A szerződött támogatás összege: 8.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Mint a pályázati kiírásban is megfogalmazásra került, a győri fiatalok, legfőképp a középiskolások és egyetemisták körében gyakori probléma, hogy a közösségi életből kimaradnak. A ”Készülj fel!” című pályázat többféle módon is választ adhat erre a jelenségre. A projekt célja, hogy a fiatal generációknak bemutassa a felsőoktatás rendszerét és az ottani közösségek mindennapi működését. Ezen felül részcélként említhető a közép- és felsőoktatás közötti szimbiózis bemutatása, illetve megerősítése a jövőbeni célok eléréséért. További célként említhető, hogy a célcsoportban meghatározott résztvevők a különböző közösségerősítő programok segítségével megismerjék Győrt, és ezáltal a helyi identitástudatuk is erősödjön.

A projekt keretében egy egyetemi felkészítő klub valósul meg, amely a jövőbe tekintően támogatja a diákok közösségi életének formálódását. A hasonló érdeklődési körrel rendelkező diákok közösségben készülhetnek fel az egyetemi évekre és ismerhetik meg, hogy milyen lehetőségek várnak rájuk a közösségi életben.

A második szakmai tevékenység egy kreatív találkozási fórum, amely a győri identitástudat megerősítését szolgálja megcélozva a Győrben élő fiatalokat és az újonnan beköltözötteket. A résztvevők megismerik a várossal kapcsolatos győri tudománytörténeti értékeket, találmányokat.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.20.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-HESZA- 2020-01385

A kedvezményezett neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

A projekt címe: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban az utóbbi években megnövekedett tanulói létszám, illetve a lányok és fiúk alapvetően más testnevelési szükségletei, valamint a csapatsportok népszerűségének növekedése miatt már nem megfelelő a rendelkezésre álló helyiségek kapacitása a testnevelés órák tartására. A műemléki épület sajátosságai és az iskola városon belüli elhelyezkedése nem tette lehetővé a klasszikus hozzáépítést, így megoldásként a meglévő adottságokra alapozott, több, kisebb teremben kivitelezhető sporttevékenység mellett döntött az intézmény vezetése. Forrás hiányában azonban a tervezett fejlesztésekre csak az EFOP-4.1.1-15 felhívás megjelenésével adódott reális lehetőség. A gimnázium fenntartójának és vezetésének a pályázat beadásával az volt a célkitűzése, hogy az iskola jobb körülményeket tudjon biztosítani tanulói számára a napi testnevelés órák megtartására. Az iskola jelenlegi, e célt szolgáló tornaterme és kondi szobája elavult, felszerelése régi, a kisebbik tornahelyiségük mérete pedig alig elegendő egyetlen osztály számára. A megnövekedett számú testnevelés órák színvonalas megtartása tehát nehézségekbe ütközött. Ezt a helyzetet tudja rendezni 2019 elejére az a projekt, amely lehetőséget ad az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A központi épület sportolásra alkalmas helyiségeinek korszerűsítése mellett az iskolához tartozó külső telephelyen, a pinnyédi sporttelepen is jelentős fejlesztések indulnak meg. Az új kiszolgáló épületben kerül elhelyezésre 2 db, összesen 40 fős öltöző, illetve egy akadálymentes öltöző is. A diákok kijutását a sporttelepre kerékpárbeszerzéssel teszik könnyebbé. A Rendház pinceszárnyában falmászó teremet és egyéb funkcionális helyiségeket is kialakítanak. Az új tornaterem funkcionális termeivel, modern berendezéseivel, valamint a külső telephely fejlesztésével optimalizálhatóvá válik a kihasználtság, és a nemek szerinti elkülönítés is lehetővé válik.

A másik, szintén kiemelten kezelendő fejlesztési célterület a projekt keretében a minőségi természettudományos oktatáshoz szükséges eszközök és felszerelések biztosítása. Az iskola közép- és hosszú távú működése és fejlődése érdekében fontos a szaktantermek és a labor eszközparkjának modernizációja. A gimnázium földszintjén lévő természettudományos oktatást szolgáló épületrész korszerűsítésével kialakul egy szabványnak megfelelő méretű biológiai szaktantermi előadó, megújul a meglévő kémia szaktanterem és a kémia labor is. E fejlesztések a szaktárgyak jobb minőségű oktatását szolgálják.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00037 A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A szerződött támogatás összege: 416 968 075 Ft
A projekt tervezett befejezési ideje: 2019. március 14.

 2019.03.14. 

MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ SZENT MÓR PERJELSÉG 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BEFEJEZŐDÖTT A GYŐRI BENCÉS GIMNÁZIUM SZAKTANTERMI ÉS TORNATERMI FEJLESZTÉSE 

Összesen több mint 376 millió forintból újultak meg a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium szaktantermei és tornaterme az EFOP-4.1.1-15-2016-00037 azonosítószámú, „Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése” című projekt keretében. Megújult továbbá az intézmény külső, pinnyédi telephelyén lévő sporttelepe is. 

A gimnázium tanulóinak megnövekedett létszáma, valamint a mindennapos testnevelés bevezetése szükségessé tette az intézmény sportcélú infrastruktúrájának fejlesztését. A műemlék-épület sajátosságai, a funkcionalitás és minél nagyobb kihasználhatóság szempontjai szerint megvalósuló beruházás során felújításra került az iskola tornaterme. A tornaterem funkcionális termeiben modern, korszerű kondigépekkel felszerelt konditerem került berendezésre, a pinceszárnyban továbbá egy falmászó termet is kialakítottak. A beruházások az iskola pinnyédi sporttelepét is érintették, itt összesen 40 főt kiszolgáló öltöző került kialakításra. A sporttelepre való kijutás megkönnyítése érdekében kerékpárok kerültek beszerzésre a diákok részére. A projekt keretében megvalósított fejlesztés így amellett, hogy biztosítja a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúrát, lehetőséget biztosít változatos sporttevékenységek megvalósítására az órák keretén belül. 

A sportcélú fejlesztéseken túlmenően a projekt keretében fejlesztésre kerültek az intézmény természettudományi szaktantermei is. A természettudományi oktatótermek és laboratóriumi termek berendezése és eszközparkja is megújult, a laboratóriumi eszközökön túl az oktatás hatékonyságát segítő informatikai eszközök is beszerzésre kerültek. A szaktantermek modernizálásával lehetőség nyílott a természettudományos tárgyak modern infrastrukturális támogatással történő oktatására.

Fejlesztések a bencés csónakháznál

Kapcsolódó híreink

Sport- és szaktermi uniós fejlesztések a gimnáziumban

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése c. ...

EFOP-4.1.1-15-2016-00037 közbeszerzés – Luif Otmár Sporttelep kivitelezés

A Kbt. 115. § (7) bekezdés alapján a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség az alábbi adatokat teszi közzé:

Ajánlatkérő neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

Közbeszerzés tárgya: Kivitelezési szerződés alapján a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Luif Otmár Sporttelepének infrastrukturális bővítéséhez kapcsolódó építőipari feladatok kivitelezése

EFOP-4.1.1-15-2016-00037 közbeszerzés – Luif Otmár Sporttelep II. közbeszerzés

A Kbt. 115. § (7) bekezdés alapján a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség az alábbi adatokat teszi közzé:

Ajánlatkérő neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

Közbeszerzés tárgya: Kivitelezési szerződés alapján a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Luif Otmár Sporttelepének infrastrukturális bővítéséhez kapcsolódó építőipari feladatok kivitelezése