Bencés estek: A kommunista egyházpolitika

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollegium Díszterme Széchenyi tér 9., Győr

Előadó: Földváryné dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke Az előadás egyfelől az 1945 után kiépült kommunista diktatúra egyházpolitikájának főbb jellemzőit, a Rákosi- és a Kádár- rezsim céljainak és eszköztárának hasonlóságait és különbségeit vázolja fel: a látványos kirakatperektől a mindennapi bomlasztás rejtett manővereiig. Másfelől azt ismerhetjük meg, milyen eszközei, lehetőségei és akadályai voltak a keresztény hit aktív egyéni és

Tovább

Ingyenes