Keresztelés, házasságkötés

Tudnivalók a gyermekek megkeresztelésével kapcsolatban

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

A gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek. Ebből következően a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét. Nagyszülői, vagy más rokoni kérésre ez ma csak igen extrém esetekben és a feltételek plébános általi részletes kivizsgálása után lehetséges.

Gyermekeket 2 éves korig keresztelünk, felnőttek keresztelése külön keresztelési felkészítés után!

Szükséges adatok, iratok:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a választott védőszent neve
a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
a szülők keresztelési engedélye („elbocsátó”) a lakóhelyük szerinti plébániától
a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától.

A keresztszülői tisztség

Keresztszülő kizárólag római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt, egyedülálló esetében bérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (evangélikus, református, stb.) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

Egyéb információt a kapcsolati űrlap kitöltésével kérhetnek!

2023-ig a templom felújítása miatt nem vállalunk házasságkötést!

Kedves Testvéreim!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a templom fokozatosan haladó felújítási munkálatai miatt a következő évek során, előreláthatólag 2023-ig (amikor már orgona is lesz), nem tudunk esküvői szertartásokat lebonyolítani a Bencés Templom falai között.

Amint a kivitelezés olyan fázisba kerül, hogy a templom ill. környéke alkalmassá válik esküvők megtartására, tájékoztatni fogjuk Önöket.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Sárai-Szabó Tamás Kelemen OSB

Tudnivalók a templomi házasságkötéssel kapcsolatban

Jelentkezés a templomigazgatónál

A jegyesek első alkalommal (a polgári házasságkötés időpontjának bejelentése, véglegesítése előtt!) személyesen jelentkezzenek az irodában a kért esküvői időpont, nászmise kérése, a jegyesoktatás és az eskető atya személyének megbeszélésére.

Esküvő előjegyzéséhez szükséges adatok, iratok:

jegyesek neve, vallása, lakcíme, telefonszáma
születési és keresztelési adataik
szüleik neve, vallása, lakcíme
tanúk neve, vallása, lakcíme
esküvő időpontja
az eskető atya neve

A szertartás tervezett időtartama miatt tisztázandó, hogy az esküvő szentmise keretében történik-e (nászmise) vagy nem. A stóladíj rendezésére is a templomigazgatónál kerül sor, mely 20.000,- Ft (nászmisés esküvő esetén +2.000Ft). A virágdíszítésről, a zenei szolgálatról is ő ad tájékoztatást.

Az anyakönyvezéshez beszerzendő iratok:

A szükséges iratok a jegyesek vallása szerint eltérőek.

Ha mindkét jegyes római katolikus vallású:

Szerezzék be keresztleveleik másolatait a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Ezt követően kérjék ki a menyasszony lakóhelye szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt (elbocsátó). Ha valamelyikük a győri belváros területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre.  Ha nem nálunk történik a jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.

Ha az egyik jegyes görög katolikus vallású:

a görög katolikus püspökség rendelete szerint a jegyesnek a püspökségtől kell engedélyt kérnie a házasságkötéshez. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél-másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

Ha az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású (vegyes vallás esete):

a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A katolikus jegyessel a lakhely szerint illetékes plébánosa jegyzőkönyvet vesz fel. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél-másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

Ha az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen (valláskülönbség esete):

a katolikus jegyessel a lakhely szerint illetékes plébánosa jegyzőkönyvet vesz fel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedélyt kér a házasságkötéshez. Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert az engedély beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap – figyelembe kell venni az esküvő időpontjának kitűzésénél. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél-másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)

Egyéb információt a kapcsolati űrlap kitöltésével kérhetnek!

2023-ig a templom felújítása miatt nem vállalunk házasságkötést!