Közösségünk

Imádkozz velünk

Reggeli és esti istendicséreteink is nyilvánosak:

6:45 Laudes (reggeli imádság)

18:35 Vesperás (esti imádság)

tovább az Istentiszteletek rendjére

A zsolozsma által

  • magánimádságunk gerincet kap, indítékokat, helyes szempontokat;
  • gondolataink és imádságos érzéseink itt formába öntve szólalnak meg, s ez lelki kultúrát nevel bennünk.

A zsolozsmában megtanulunk

  • Krisztus szellemében, Krisztuson át, az Egyház gyermekeiként imádkozni;
  • Mária módján imádkozni, aki emlékezetében „megőrizte” az üdvösség nagy eseményeit, és szemlélődve „szívében forgatta őket” (vö. Lk 2,19).

A szerzetesek napközben is összegyűlnek imádkozni, a sekrestye feletti oratóriumban. Fontos, hogy a nap közepén megálljunk Isten előtt és figyelmünket Rá fordítsuk.

Este ugyanitt imádkozzuk a vigiliát, az olvasmányos imaórát. A nap végén még jobban kitesszük magunkat Isten Igéjének, az Ő szava lángoló fáklya, irányt mutató fény az éjszaka sötétjében.

Csütörtökönként rövid szentségimádást is tartunk: imádjuk és engeszteljük az Oltáriszentségben Krisztust, aki szent hivatással meghívott minket, felidézzük az első szeretetünket és hálát adunk azért, hogy ide hívott minket Isten, hogy Szent Benedek atyánk szellemében imádkozhatunk és dolgozhatunk itt.

Miserend

Hétköznap

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:35 Vesperás (esti ima)

Szombat

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Előesti szentmise

Vasárnap

7:30 Laudes (reggeli ima)
8:00 Konventmise
9:30 Szentmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Szentmise

Közösségünk Galéria

375 éves a Bencés templom

215 éves a bencés jelenlét Győrben

A legridegebb fösvényben, az utcalány vagy a legmocskosabb részeg bensejében halhatatlan lélek van, amely szentül lélegzik és amely, a nappaliból kizárva, éjszakai szentségimádást folytat… egy szent pont, amely Pater noster-t mond.
Paul Claudel