Szerzetesek

A monostor lakói

A perjelség monostorában 12 bencés él és dolgozik: 10 örökfogadalmas és két egyszerű fogadalmas testvér.

A közösségből 8 testvér tanít és végez nevelőmunkát a gimnáziumban és a kollégiumban. Az itt élő atyák ellátják a győri Szent Ignác Bencés Templom és Vének község szolgálatát is, ezenkívül lelkipásztori kisegítést végeznek különböző helyeken.

A szerzetesközösség naponta négyszer jön össze közös istendicséretre. Hétköznaponként laudes és szentmise 6.45-kor, napközi imaóra 12.30-kor, vesperás, majd olvasmányos imaóra 18.35-kor.
Vasárnap 7.30-kor laudest, 8.00-kor konventmisét imádkozunk. A napközi imaóra 12.30-kor, a vesperás 18.30-kor, az olvasmányos imaóra pedig 20.15-kor kezdődik.

Sárai Szabó Kelemen (1981)
perjel, magiszter (növendéknevelő), a Szent Ignác Bencés Templom igazgatója, kollégiumi igazgatóhelyettes, hittantanár, véneki lelkész
Tóth Konstantin (1961)
alperjel, matematika-fizika-filozófia szakos tanár, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója
Bárdos Oresztész (1928)
matematika-ábrázoló geometria szakos tanár (Elhunyt 2023. május 4-én)
Csóka Gáspár (1938)
latin-ógörög-történelem szakos tanár
Dr. Kiss Barnabás (1949)
hittantanár, nyugalomban 
Máthé Romuáld (1956) 
biológia-földrajz szakos tanár, véneki kisegítő lelkész 
Keresztfalvi Péter (1953)
kisegítő lelkész
Dr. Kelemen Áron, (1977)
az egyházzene doktora, ének- és hittantanár, a Szent Ignác-templom kántora
Kerekes Hubert (1965) 
történelem-könyvtár szakos tanár
Dr. Tullner Jób (1957) 
geológus(PhD), földrajz-hittan oktató
Németh Miksa (1996)
hittan-történelem szakos tanár
Major Fulgent (1991)
egyszerű fogadalmas testvér
Vasas Rafael (2002)
egyszerű fogadalmas testvér