Támogatások

Projekt címe: „Rehabilitation, revitalisation and dissemination of cultural heritage in the monasteries of Samorin and Győr”

 

Projekt rövid címe: „Modern Monasteries”

 

Együttműködő partnerek: Municipality Šamorín (Somorja Város Önkormányzata) és Szent Mór Bencés Perjelség

 

Projekt leírása: „A projekt fő célkitűzésé a kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása, továbbá a határmenti térség vonzerejének növelése Somorja város és a győri Szent Mór Bencés Perjelség közös tevékenysége eredményeként. A projekt főtevékenységei a somorjai Korona épületének felújítása és a győri Szent Mór Perjelség épületének rekonstrukciója mellett, közös kiállítások, közös vallási-egyházi tematikájú konferenciák, kórustalálkozók létrehozása. Ezen rendezvények a két városban egymást jól kiegészítve kerülnek megrendezésre, így Győrben a projekt nyitórendezvénye, illetve Somorján a zárókonferenciája.

 

A projekt várt eredményi a szomszédos országból érkező látogatók számának jelentős emelkedése a határ mindkét oldalán, közös kulturális stratégiai együttműködés megteremtése évi 8 kulturprogram keretén belül, és a határ mindkét oldalán a fejlesztéssel érintett attrakcióknak együttesen évi 1500 látogató bebiztosítása.

 

A közös konferenciák és workshopok célcsoportja közel 400 fő, alapiskolák felső tagozatos diákjai, középiskolák diákjai, Szlovák-Magyar határmenti terület egyházi élet résztvevői és képviselői, és nem utolsó sorban a Somorja és Győr vidék lakossága és látogatói.

 

A Korona épület rekonstrukciója lehetővé teszi a város szívében egy kulturális turisztikai információs iroda létrehozását, melynek évi látogatói meghaladhatják az 1000 fős létszámot is, és amely nagyban hozzájárul a turizmus növeléséhez.”

 

A Bencés patika megújulása

A győri bencés patika gyógyszerkiadó termének központi freskója Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, körülötte négy fontos gyógynövény, Máriát magasztaló nevekkel. Ezek a freskók újultak meg a „Modern Monasteries”, azaz „Modern kolostorok” nevű, európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt keretein belül.

A patika egész boltozata, mint ahogy a templomon belül is, többszöri átfestési fázisokon esett át. Az elődök szinte minden festett felülethez hozzányúltak. Repedéseket javítottak, és a restaurátorok találtak olyan részleteket is, amelyek síkban elmozdultak, ezért azokat átfestették.

Valószínűsíthető, hogy 1950-es évek előtt Máriát rózsakoronával a feje körül a csillagok dicsfényében láthatta a patika vásárlója, de megújult térben már visszakerültek a csillagok. Lehetett szöveg is az középső nagy képen, de annak nyomai végleg eltűntek.

A refektórium

A refektórium is „Modern Monasteries”, azaz „Modern kolostorok” nevű, európai uniós forrásból társfinanszírozott projektrészeként újult meg. A refektórium két részből áll. Az egyik rész a kis ebédlő, a másik a nagyebédlő.

Mindkét tér gazdag díszítést kapott. A kis refektóriumban megtaláljuk a bőség szimbólumokat, utalást a csodálatos kenyérszaporításra, illetve az alvó kis Jézust tartó Máriát látjuk, mellette Keresztelő Jánost, aki Silentium! – Csendet! – felirattal inti meg a szerzeteseket.

Az elcsendesedés után a kisebédlőből a nagyebédlőbe lépünk. A mennyezet díszítése még a jezsuiták idejéből való, és minden olyan szimbólum, személyiség, ami és aki a jezsuiták számára fontos volt, a tondókba foglalva jelenik meg.

A nagyebédlő középső eredeti képét ma már nem láthatjuk, mert 1802-ben, amikor a bencés rend átvette az épületet az eredeti kép helyére Karl Otto Hiereonimy győri festő-rajztanár Patrona Hungariae képet festett, és feltehetően ugyanő festette meg Szent Benedek képét a kisebédlőbe vezető ajtó fölé.

Az 1830-as években a bencés rend átalakította az ebédlőtermet, ekkor a kor divatjának megfelelő klasszicista elemekkel díszítették a falakat.

Részletesen itt olvashatnak:

Patikáról:

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-szechenyi-muzeumpatika-rovid-tortenete/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-bences-patika-megujulasa/

Refektóriumról:

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-gyori-bencesek-refektoriumanak-diszitoprogramja/

https://www.gyorplusz.hu/gyor/negy-egtaj-egy-teremben/

 

A jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.