Támogatások

Közös elmélyülés a győri szakrális emlékekben

A kedvezményezett neve: Szent Mór Bencés Perjelség
A projekt címe: Közös elmélyülés a győri szakrális emlékekben
A szerződött támogatás összege: 8.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Győrben a Bencések a ma is látható történelmi belváros kialakulása óta, központi szerepet ellátva jelen vannak a közösségi és kulturális élet formálásában. A projektben cél, hogy a hosszú idők alatt felhalmozott történelmi, kulturális értékek újra megelevenítésre kerüljenek a tevékenységek keretében, és ennek köszönhetően a bevont célközönség helyi identitástudata megerősödjön.
A projekt keretében megvalósuló első tevékenység keretében egy interaktív kiállítás létrehozása és bemutatása tervezett, melynek célja a győri Bencések város életével való összefonódásának bemutatása a történelem során. A kiállítás bemutatja a Bencések és elődeik életét, az általuk ellátott tevékenységeket kiélezve többek között az oktatásra és ezzel kapcsolatos közösségépítő szerepükre.
A második tevékenység egy új színdarab megrendezésére és színészek által történő bemutatásra irányul, amely a győri Bencések városban való tevékenykedését mutatja be kreatív és interaktív módon. Az előadás során beazonosítható módon kerülnek bemutatásra a fontosabb győri történelmi események, és Bencésekhez kapcsolódó történetek. Az előadás célja, hogy olyan érzéseket generáljon a nézőközönségben, amelynek köszönhetően a helyi identitástudatuk erősödik, továbbá cél a közösségek fontosságára való figyelemfelhívás.
Ezen felül a Győr szakrális helyszínein megjelenő kulturális értékeket és hagyományokat bemutató túraútvonalak fejlesztése, és ezek alapján próbatúrák szervezése tervezett. A túrák győri vallási helyszíneken található alkotásokat és kapcsolódó történeteket mutatják be, továbbá a győri szerzetesi élet rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.20.
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01619

Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség győri templomának és rendházának örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

Támogató neve: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

Támogatott tevékenység célja: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség győri templomának és rendházának örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

Azonosító: EGYH-KCP-18-P-0198

Támogatás összege: 1.000.000.000 Ft

A projekt címe: Határon átnyúló együttműködés a közös tudománytörténet népszerűsítése érdekében

A projekt rövidítése: Együtt-tudók

A projekt kezdete: 2020. 07. 01.

A projekt vége: 2021. 08. 31.

A projekt költségvetése: 58331,80 €, ebből ERFA támogatás: 49582,02 €

Projekt célja és tevékenységei:

A célja, hogy kapcsolatot teremtsen a partnerintézmények között, és egy közös oktatási tevékenység valósuljon meg a partnerintézmény valamint a vezető kedvezményezett intézménye együttműködésében.

A természettudományos műveltség mindkét országban alapvető oktatási cél. Az alaptantervek, tankönyvek különbsége ellenére az ismeretszerzés módjának és alkalmazásának, az elemek összekapcsolásának tudása a projektben közös alapot jelent. A változatos munkaformák nagy pedagógiai szabadságot biztosítanak és a helyi iskolai adottságok érvényesítését. A csoportos feldolgozás, közös terepgyakorlat és konferencia az együttműködés, a projektmunka az információszerzés képességét fejleszti. A projektmunka eredményeit a program végén, ill. a záró konferencián mutathatják be a diákok erősítve a régiók közötti pedagógiai együttműködést. A projektben meghatározásra került célcsoportok közül a közintézmények, valamint az ott tanuló diákok, mint a jogosult terület lakossága kerültek meghatározásra. A projekt hozzáadott értéke, hogy egy olyan minden intézmény által felhasználható oktatási anyagot és tudás hátteret hoz létre, amely felhasználható bármely intézmény által a jövőben.

A projekt várható eredményei a következőek:

  • a projekt elején és végén a résztvevő iskolákban bevont diákok körében, illetve kontroll osztályokban természettudományos kompetencia felmérése és annak összegzése
  • megvalósított közös terepgyakorlat és konferencia
  • a résztvevő kollégák tapasztalatai alapján készült tanulmány, jó gyakorlatok megosztása a résztvevő intézmények honlapján

A projekt hosszú távú célja egy olyan közös szakmai program alapjának kialakítása az oktatás terén, amely nemcsak a Magyar- Szlovák határtérségben található intézmények számára, hanem más közös kultúrával és múlttal rendelkező országok számára is felhasználhatóvá válik egyaránt a későbbiekben, és erősíti az együttműködést az intézmények között, valamint a fiatalok fejlődését a tudomány területén egyaránt.

Az Együtt-tudók (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/002) projekt, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. A programról részletes információ a www.rdvegtc-spf.eu és a www. skhu.eu oldalon található.

Projekt címe: „Rehabilitation, revitalisation and dissemination of cultural heritage in the monasteries of Samorin and Győr”

 

Projekt rövid címe: „Modern Monasteries”

 

Együttműködő partnerek: Municipality Šamorín (Somorja Város Önkormányzata) és Szent Mór Bencés Perjelség

 

Projekt leírása: „A projekt fő célkitűzésé a kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása, továbbá a határmenti térség vonzerejének növelése Somorja város és a győri Szent Mór Bencés Perjelség közös tevékenysége eredményeként. A projekt főtevékenységei a somorjai Korona épületének felújítása és a győri Szent Mór Perjelség épületének rekonstrukciója mellett, közös kiállítások, közös vallási-egyházi tematikájú konferenciák, kórustalálkozók létrehozása. Ezen rendezvények a két városban egymást jól kiegészítve kerülnek megrendezésre, így Győrben a projekt nyitórendezvénye, illetve Somorján a zárókonferenciája.

 

A projekt várt eredményi a szomszédos országból érkező látogatók számának jelentős emelkedése a határ mindkét oldalán, közös kulturális stratégiai együttműködés megteremtése évi 8 kulturprogram keretén belül, és a határ mindkét oldalán a fejlesztéssel érintett attrakcióknak együttesen évi 1500 látogató bebiztosítása.

 

A közös konferenciák és workshopok célcsoportja közel 400 fő, alapiskolák felső tagozatos diákjai, középiskolák diákjai, Szlovák-Magyar határmenti terület egyházi élet résztvevői és képviselői, és nem utolsó sorban a Somorja és Győr vidék lakossága és látogatói.

 

A Korona épület rekonstrukciója lehetővé teszi a város szívében egy kulturális turisztikai információs iroda létrehozását, melynek évi látogatói meghaladhatják az 1000 fős létszámot is, és amely nagyban hozzájárul a turizmus növeléséhez.”

 

A Bencés patika megújulása

A győri bencés patika gyógyszerkiadó termének központi freskója Szűz Mária mennybevételét ábrázolja, körülötte négy fontos gyógynövény, Máriát magasztaló nevekkel. Ezek a freskók újultak meg a „Modern Monasteries”, azaz „Modern kolostorok” nevű, európai uniós forrásból társfinanszírozott projekt keretein belül.

A patika egész boltozata, mint ahogy a templomon belül is, többszöri átfestési fázisokon esett át. Az elődök szinte minden festett felülethez hozzányúltak. Repedéseket javítottak, és a restaurátorok találtak olyan részleteket is, amelyek síkban elmozdultak, ezért azokat átfestették.

Valószínűsíthető, hogy 1950-es évek előtt Máriát rózsakoronával a feje körül a csillagok dicsfényében láthatta a patika vásárlója, de megújult térben már visszakerültek a csillagok. Lehetett szöveg is az középső nagy képen, de annak nyomai végleg eltűntek.

A refektórium

A refektórium is „Modern Monasteries”, azaz „Modern kolostorok” nevű, európai uniós forrásból társfinanszírozott projektrészeként újult meg. A refektórium két részből áll. Az egyik rész a kis ebédlő, a másik a nagyebédlő.

Mindkét tér gazdag díszítést kapott. A kis refektóriumban megtaláljuk a bőség szimbólumokat, utalást a csodálatos kenyérszaporításra, illetve az alvó kis Jézust tartó Máriát látjuk, mellette Keresztelő Jánost, aki Silentium! – Csendet! – felirattal inti meg a szerzeteseket.

Az elcsendesedés után a kisebédlőből a nagyebédlőbe lépünk. A mennyezet díszítése még a jezsuiták idejéből való, és minden olyan szimbólum, személyiség, ami és aki a jezsuiták számára fontos volt, a tondókba foglalva jelenik meg.

A nagyebédlő középső eredeti képét ma már nem láthatjuk, mert 1802-ben, amikor a bencés rend átvette az épületet az eredeti kép helyére Karl Otto Hiereonimy győri festő-rajztanár Patrona Hungariae képet festett, és feltehetően ugyanő festette meg Szent Benedek képét a kisebédlőbe vezető ajtó fölé.

Az 1830-as években a bencés rend átalakította az ebédlőtermet, ekkor a kor divatjának megfelelő klasszicista elemekkel díszítették a falakat.

Részletesen itt olvashatnak:

Patikáról:

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-szechenyi-muzeumpatika-rovid-tortenete/
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-bences-patika-megujulasa/

Refektóriumról:

https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-gyori-bencesek-refektoriumanak-diszitoprogramja/

https://www.gyorplusz.hu/gyor/negy-egtaj-egy-teremben/

 

A jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A harangfelújítási projektet (EGYH-KCP-14-P-0060) az EmberiErőforrások Minisztériuma támogatta.

Támogató neve: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedvezményezett neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

Támogatott tevékenység célja: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség győri templomának és rendházának örökségi rehabilitációja és közösségi-kulturális funkcióbővítése

Támogatás összege: 500.000.000 Ft