375 éves a bencés templom 1641-2016

A jezsuita-bencés templom az épületegyüttes középpontja, a szerzetesek háza és az iskola között van: összeköt. A templom összeköt bennünket Istennel, az Ő háza köztünk, a találkozások helye. Találkozunk az imádságban, a szép liturgiákban Istennel, megérzünk valamit az Örök Liturgia békéjéből, szépségéből, teljességéből. Istent dicsőítjük, de különös kegyelme folytán, mi merítünk ebből a találkozásból erőt, mi leszünk általa többek és jobbak. Felemel bennünket.

A feljegyzések szerint a templomban 1641. július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén tartották az első szentmisét, „a nép hihetetlen örömével és odaadásával”. 1670-ből származó leírás szerint a templom felszentelésének ünnepét szeptember 3. vasárnapján ülték. Ezt a hagyományt újítottuk meg 2016-ban, de a templom 375. születésnapjáról nem csak egyetlen ünnepen, hanem az egész évet felölelő ünnepségsorozaton emlékeztünk meg. Szentmisék, zarándoklatok, hangverseny és tudományos konferencia után a jubileumi év utolsó, felejthetetlen eseménye templomunk elpusztult harangjainak újraöntése volt.

Kiadványok

Szárnyaló szívvel 1641–2016

375 éve szentelték fel a győri Loyolai Szent Ignác-templomot. A török hódítás után újjáépített városközpontjaink egyik legszebb barokk terén, a győri Széchenyi téren, mint szárnyait Nyugat felé kitáró óriási sas áll a Loyolai Szent Ignác-templom. Egyik oldalán a vele szervesen egybeépült rendház, másik oldalán az ugyancsak hozzáépült, a régit felváltó, megújított iskolaépület. Igen, kitárt szárnyakkal, mert várja szíve közepébe, a nagy barokk templomcsarnokba a híveket és iskolájába a fiatalokat.

Harangszentelés

A 375 éves Loyolai Szent Ignác-templom 100 éve elhurcolt harangjai helyett a Szent Mór Bencés Perjelség, Győr Megyei Jogú Város és helyi üzletemberek, polgárok és hívek összefogásának köszönhetően hat új harangot szentel Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Fazakas Márton csornai premontrei apát.

Ünnepi szentmisék

A győri Loyolai Szent Ignác bencés templom felépülésének 375. évfordulóját közösségünk emlékév keretében ünnepelte meg. Az emlékév ünnepi szentmiséit egykori diákjaink celebrálták. A jubileumi időszakot 2016. április 25-én Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmiséje nyitotta meg. Május 21-én öregdiákjaink találkozóján Veres András szombathelyi megyéspüspök, ekkor már kinevezett győri püspök celebrálta a szentmisét, július 28–31-ig Szentmártoni Mihály jezsuita atya vezetett lelkigyakorlatot, augusztus 19-én pedig Bíró László tábori püspök ünnepelt velünk. Az emlékév eseményeit Szárnyaló szívvel 1641–2016 című programfüzetünk foglalta össze.

Szabadtéri hangverseny

Június 3-án a Széchenyi téren a magyar zenetörténet egyedülálló alkotásának, Istvánffy Benedek (1733–1778) Missa Dorothea című nagyszabású művének tételei és Csajkovszkij 1812 nyitánya csendült fel a Győri Filharmonikus Zenekar és a Szent Efrém Férfikar közreműködésével, Rácz Márton vezényletével. Istvánffy Benedek a győri székesegyház mellett a Szent Ignác-templomnak is karnagya volt. Miséje, amely 1774-ben, gróf Zichy Ferenc püspök aranymiséjén hangzott el először, most különleges hangulatú, szakavatott előadásban csendült fel újra születésének helyén.

Tudományos konferencia

Október 14-én Jezsuita jelenlét Győrben címmel tudományos konferenciát rendeztünk a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Jedlik-termében. A neves előadók a Szent Ignác-templomot és a gimnáziumot megalapító jezsuita rend 1627–1773-ig tartó győri működésének különböző területeit és körülményeit ismertették. A konferencia anyaga 2017-ben könyv formájában is megjelent.

Harangjaink újjászületése

Az emlékév során bencés közösségünk, a város vezetése, valamint a győri vállalkozók és hívek összefogása megvalósította a száz évig elérhetetlennek tűnő vágyat: újraöntettük a bencés templom 1916-ban háborús rekvirálás során elpusztult harangjait. A harangokat és újjászületésük történetét, illetve a harangszentelési szertartást ismertető kisebb kiadvány után 2017-ben emlékalbum is készült az emlékezetes eseménysorról, amely méltó lezárása lett a templomunk 375. születésnapját ünneplő jubileumi évnek.