A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése c. pályázatunk támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében.


A projekt fejlesztései három helyszínen járulnak hozzá a sportinfrastruktúra, illetve a természettudományos szaktárgyak oktatási körülményeinek javításához.

A gimnázium földszinti kémia és biológia szaktantermei, valamint a hozzájuk kapcsolódó szertárak és tanári szobák, laborok teljes felújítására kerül sor. A beruházásrész magában foglalja a teljes gépészet, az erős- és gyengeáramú rendszerek, padló- és falburkolatok, valamint a bútorzat cseréjét, melyet eszközbeszerzés egészít ki.

A kötelező testnevelés, valamint az órán kívüli sportolási lehetőségek kapacitásnövelése és differenciálása a mindennapos testnevelés óraszámainak növekedése és a megnőtt osztálylétszámok révén elodázhatatlan feladattá vált.
A projekt keretében a rendház Széchenyi téri szárnyának pinceszintjén testedző, gimnasztika és boulder-termek kerülnek kialakításra öltözőegységekkel.
A gimnáziumhoz tartozó, pinnyédi Luif Otmár Sporttelepen új, 40 fős öltözőépület kerül kialakításra, továbbá kerékpárbeszerzések segítik a mindennapi testnevelési órákba való bekapcsolódását a megújuló külső telephelynek.

További információk a projektről ide kattintva érhetőek el.