A Szent Ignác Bencés Templomban várjuk szeretettel a híveket.

Virágvasárnap – április 2.
19:00 – Barkaszentelés, énekelt passió
Prédikál: Korzenszky Richárd OSB, Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda
6:45 Laudes és szentmise

Nagycsütörtök
7:00 Zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
18:00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
utána virrasztás 21.00-ig (Jézus főpapi imájának olvasása)

Nagypéntek
7:00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
15:00 Jézus halálára emlékezünk: passió, kereszthódolat
18:00 városi keresztút: Püspök úr vezetésével a Belvárosban

Nagyszombat
7:00 zsolozsma, benne Jeremiás siralmai
21:30 Húsvét vigíliája

Húsvétvasárnap
7:30 Laudes
8:00 szentmise
9:30 szentmise
18:30 vesperás
19:00 szentmise

Húsvéthétfő
7:30 Laudes
8:00 szentmise
9:30 szentmise
Este már NEM lesz szentmise!

Fotó: Magyar Kurir