A Stabilitas Loci Benedictini – Bencések évszázadai a legfrissebb kutatások tükrében című tudományos konferenciára 2022. november 25-én a került sor a Humán Tudományok Kutatóházában.

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében megtartott eseményen a szakemberek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatásával megvalósuló, a bencés rend évszázadainak történetét feltáró Tihanyi királykripta és a Királyok − Szentek − Monostorok című két, egymással összefüggő projekt és a közelmúltban zajlott bencés érdekű kutatások főbb eredményeit mutatták be.

Balogh Balázs, a BTK főigazgatója nyitóbeszédében a kutatási programok, az eredmények jelentőségének rövid ismertetésén túl a magas színvonalú, lelkiismeretes munkájukért köszönetét fejezte ki mindazoknak a kutatóknak, szakembereknek, akik a projektek részmunkálatait vezették, illetve azokban részt vettek.

Maróth Miklós, az ELKH elnöke köszöntőbeszédében Le Goff francia történészt idézve kiemelte a szerzetesrendek Európa fejlődésében betöltött szerepét. Hozzátette, hogy a bencések nagy jelentőségű magyarországi munkája, tevékenysége sajnos nem kapott kellő figyelmet a múltban. Véleménye szerint ezt a hiányt pótolhatja az ELKH több intézetének együttműködésében most folyó két kutatási program, és reményét fejezte ki, hogy a kutatási eredmények a jövőben önálló kötetekben is megjelennek.

A teljes beszámoló itt olvasható el.