A győri Szent Mór Bencés Perjelség kiadásában, a Széchenyi István Egyetem támogatásával jelent meg „Az evolúció mint Isten teremtő logikája” című könyv, amely az evolúciót több oldalról világítja meg, s bizonyítja, hogy a hit és a tudomány nem ellentétes fogalmak. A szerzők között az egyetem számos oktatója, kutatója szerepel. Az előszót jegyző dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora szerint a felsőoktatásban kötelező olvasmány is lehetne a mű.

A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezték „Az evolúció mint Isten teremtő logikája” című könyv bemutatóját, ahol Barla Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának fizikusa, a kötet egyik szerkesztője köszöntötte az érdeklődőket. Mint mondta, olyan könyvről van szó, amely hosszú évek munkáját tükrözi, és amely a hit és a tudás összhangjára hívja fel a figyelmet.

A kötet több oldalról világítja meg az evolúciót. (Fotó: Májer Csaba József)

Az eseményen elsőként dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Professzorok Batthyány Körének korábbi elnöke méltatta a kötetet. Ahogy előszavában is kifejtette, a könyv legfőbb célja a hit és a tudomány közötti választás sulykolása helyett útkeresés e kettő együttes elfogadására. Kiemelte, a szerzők nézeteiket őszintén feltárva avatnak be minket az evolúció titkaiba, hogy Darwin munkásságán keresztül közelebb kerüljünk az isteni teremtő logika megismeréséhez. „Ajánlom minden magyar, gondolkodni akaró és tudó embernek ezt a könyvet, amely kötelező tananyag lehetne a felsőoktatásban, elsősorban a tanárképzésben, és mindazok számára, akik gyermekeink nevelésére készülnek” – hangsúlyozta.

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, a Professzorok Batthyány Körének korábbi elnöke (Fotó: Májer Csaba József)

Sárai-Szabó Kelemen, a kiadó Szent Mór Bencés Perjelség perjele a könyv utószavában a hit és a tudomány olykor viszontagságos kapcsolatáról ír, a kötet küldetéséről pedig úgy fogalmaz: „Remélem, hogy e könyv is apró lépés lehet a megismerés e két útjának harmóniája felé.” A könyvbemutatón kiemelte, a mű azt mutatja meg, hogyan lehet párbeszédet folytatni két olyan dolog között, amelyről sokáig úgy gondolták, nincs közük egymáshoz. „Arra is felhívja a figyelmet, hogy különböző gondolkodású emberek is tudnak közösen valami nagyszerűt alkotni” – fogalmazott. Hozzáfűzte, a tanulmányok kapcsán sok minden felmerül az emberben: kitől indult, ki felé tart, és mi értelme a létezésnek? A győri bencések egyik küldetése pedig éppen az, hogy az embereket biztassák a kérdések feltevésére, a gondolkodásra.

Sárai-Szabó Kelemen OSB, a Szent Mór Bencés Perjelség perjele (Fotó: Májer Csaba József)

A szerkesztők részéről dr. Szabó Péter, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának docense tekintett vissza a könyv előzményeire. Mint mondta, Darwin (1809–1882) halálának 100. évfordulóját diákként élte meg, születésének 200. évfordulóját már szervezőként ünnepelhette az Apáczai-karon rendezett emlékkonferencia alkalmával. Az előadók tanulmányaiból született meg 2010-ben a jelenlegi kötet előzménykiadványa. „Eltelt újabb tíz év, és arra kerestük a választ, hogy egy évtized alatt mennyiben változott a hit és a tudomány kapcsolata, hogyan látják ezt ma az akkori előadók és az újonnan felkért tudósok” – említette.

Dr. Szabó Péter, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának docense (Fotó: Májer Csaba József)

Az eseményen Bagyinszki Ágoston, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatási és kutatási rektorhelyettese a könyv első olvasóinak egyikeként osztotta meg benyomásait. Kifejtette: a tanulmányok közt többféle megközelítéssel találkozhatunk, és vannak szerzők, akik a természet gazdagságára való rácsodálkozás élményén keresztül visznek közelebb az isteni teremtő logika nagyszerűségéhez. Erre jó példa az egyik szerkesztő, Könnyid István agrárszakmérnök, a Széchenyi-egyetem Botanikai Kutatócsoportjának külsős tagja „Darwin az orchideák bűvöletében” című tanulmánya. A szerző arra a természeti csodára világít rá, amely a híres tudóst is lenyűgözte. Kiemelte, az érvek és ellenérvek felsorakoztatásánál fontosabb feladat annak a gyönyörű világnak a bemutatása, amely körülvesz minket, és amelyet kötelességünk óvni és megőrizni.

„Kelemen atya felkérése úgy szólt, hogy a tanulmányokhoz méltó, igényes képiillusztrációs anyag tegye teljessé, élvezhetővé minél több érdeklődő ember számára a tudományos munkát” – fogalmazott Vertel Beatrix tervezőgrafikus. Elárulta, szempont volt, hogy az illusztrációként szolgáló növényekről Magyarországon fellelhető helyszíneken készüljön fotó, illetve hogy a teremtett természet csodálatos absztrakt rendjét mikroszkópos felvételekkel is bemutassák.

Zárásként Sárai-Szabó Kelemen mondott köszönetet mindenkinek, aki a könyv megjelenését megelőző négy év munkájában részt vett. E kiváló csapatmunka eredményét Győrben is megismerhetjük, előbb a Könyvszalon alkalmával november 18-án 15 órakor a Kisfaludy Könyvtárban (Baross G. út 4.), majd november 23-án 13 órakor a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia és Tehetségnap keretein belül a Széchenyi István Egyetem könyvtárában.

A könyvbemutató résztvevői (balról, jobbra): Mátéffy Balázs, Dr. Könnyid István, Dr. Szabó Péter, Pálkuti Anikó, Vertel Beáta, Sárai-Szabó Kelemen (OSB), Prof. Dr. Sótonyi Péter, Dr. Barla Ferenc (Fotó: Májer Csaba József)