Bárdos Oresztész atya életének 95., szerzetességének 74. évében, áldozópapságának 70. évében a betegek szentségével megerősítve, 2023. május 4-én hazatért Mennyei Atyjához.

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA ÉS A GYŐRI SZENT MÓR PERJELSÉG ELÖLJÁRÓJA
A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS
FÁJDALOMMAL, DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA, HOGY SZERETETT RENDTÁRSA, KONGREGÁCIÓNK NESZTORA
BÁRDOS PÁL ORESZTÉSZ O.S.B.
életének 95., szerzetességének 74., áldozópapságának 70. évében
a betegek szentségével megerősítve,
2023. május 4-én hazatért Mennyei Atyjához.
Temetése 2023. május 10-én Győrött lesz. A bencés templomban 15.00 órakor kezdődő
gyászmisét követően a templom kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

Oresztész atya 1928. október 10-én Budapesten született Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy, zenetudós és Waliczky Irén 11 gyermekes családjában. 1947. au-gusztus 6-án öltözött be Pannonhalmán, ahol 1949. május 26-án egyszerű, majd 1959. szeptember 25-én ünnepélyes fogadalmat tett. Pappá 1954. február 21-én szentelte Papp Kálmán megyéspüspök a győri szeminárium kápolnájában. 1954-től 1962-ig a győri bencés templom lelkésze és gondnoka.
Az ELTE Természettudományi Karán 1966. február 12-én matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.
Oresztész atya 1962-től 2014-ig a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tanított, három osztálynak volt osztályfőnöke, majd még évekig foglalkozott nagy türelemmel főleg a matematikából segítségre szoruló diákokkal. 1973 és 1977 között a gimnázium irodavezető feladatait is ellátta.
Nemzedékeket készített fel magas szinten az egyetemi tanulmányokra. Különös érzéke volt ahhoz, hogy a tehetséges, a matematikát szerető diákokat ösztönözze, de legendásan nagy türelemmel foglalkozott a matematikát kevésbé értőkkel is. A modern eszközök iránti érdeklődésének köszönhetően a számítógépek megjelenésekor felügyelete és irányítása alatt működött az első informatika szakkör és készültek az első számítógépes programok.
Tanári és pedagógusi munkája élő példakép minden kollégájának, emberi jósága, szerzetesi és tanári hivatása minta és megerősítés valamennyi diákjának. Fegyelmezett életvitel, jó humor, megértő emberség jellemezte. Imádságos szerzetesi egyszerűségben élt, sokak megértő gyóntatója, lelkiatyja volt. Lelkiismeretesen készült a prédikációira, diákoknak szóló beszédeire. Idősebb testvérként élt a közösségben, jóságos figyelemmel a fiatalok irányában, sugárzott belőle a bencés béke. Közös alkalmainkról sosem hiányzott, példaértékűen élte az „Imádkozzál és dolgozzál” parancsát. Nyitottsága, érdeklődése élete végéig elkísérte.
1996. szeptember 1-jén Pannonhalmán, az országos tanévnyitó ünnepség keretében, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitüntetésben részesült. 2014. február 21-én, pappászentelésének 60. évfordulóján, sok évtizedes pedagógiai munkájáért, megkapta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Paedagogia Christiana-díját. Győr városa is elismerte munkásságát: 2016-ban Győr Oktatásügyéért díjat kapott a városházán.
2018-ban, 90. születésnapja alkalmából Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” (Mt 5,9)

Az életút interjú itt tekinthető meg:

A Magyar Katolikus Rádió összeállítást készített Oresztész atyáról In memoriam Bárdos Orszetész (1928-2023) címmel. A műsort
Szerdahelyi Csongor szerkesztette. Az adást itt hallgatja meg.