Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet (a továbbiakban AM rendelet) alapján a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség fenntartásában működő Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola 1-6. osztályos tanulói számára a 2023/2024., 2024/2025. és 2025/2026. tanítási évre iskolagyümölcs- és iskolazöldség ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé.

Az ajánlatot a rendeletben előírt formában és tartalommal, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban:
Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.
Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2023.04.30. 24:00
Az ajánlatok elbírálásának határideje:
2023.05.10. 12:00
Az ajánlatok elbírálásának módja:
Az ajánlatok elbírálása az AM rendelet 6. § alapján, az intézmény véleményének a figyelembevételével történik.
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban való részvétel feltétele:
– a beszállító rendelkezzen az AM rendelet 4. § alapján iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyással.
– Az iskolagyümölcs és iskolazöldség szállításra vonatkozó ajánlatot az AM rendelet 6. § (5) bekezdése szerinti formában kell elkészítenie.
Az ajánlathoz csatolni szükséges:
– a köztartozásmentességről szóló igazolást
– a hatályos cégkivonat másolatát
– az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben bűntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk megfelelnek a valóságnak, azok hitelesek.
A pályázat eredményéről a beszállítókat az ajánlatkérő értesíti 2023.05.10.-ig.
Kérjük, hogy az ajánlattevő a pályázat benyújtásakor adja meg a beszállító (termelő vagy termelői csoport, szervezet) nevét, címét, képviselőjét, elérhetőségét, a kapcsolattartó adatait.

Győr, 2023.04.13.

Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség