Gondolatok

23
márc

Keresztút

A nagyböjt egyik szép hagyománya a pénteki keresztút végzése. 14 állomáson keresztül követjük Jézus keresztútját. Aki látta a Passió című filmet, talán még jobban el tudja képzelni az egész út drámaiságát, tragédiáját. Krisztus fájdalmas kiszolgáltatottsága, a tanítványok tehetetlensége, a tömeg kegyetlensége és gúnyolódása mélységesen felkavaró tud lenni. A legfontosabb ezen az úton, hogy Krisztusra tekintsünk: mit is vállalt értünk, a
Tovább

Hamvazószerda 2023.

Kelemen atya prédikációja Hamvazószerdán: „Szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit és a lelki vágyódás örömével várjuk a Szent Húsvétot” – buzdít Szent Benedek atyánk a nagyböjti időről szólva. A böjti idő elejét nagyon erősen indítja az Egyház a hamvazás ősi szokásával. A tavalyi virágvasárnapi barka hamuját hintjük a fejünkre és emlékezünk, hogy porból lettünk és visszatérünk a porba! A barka
Tovább

Nagypéntek 2022

Kelemen atya Nagypénteki beszéde: Jézus lehajtja fejét és kileheli lelkét. Mindenki erről beszélt Jeruzsálemben, hogy a pár napja nagy lelkesedéssel fogadott próféta gyalázatos halált halt. Mindenki erről beszélt, de a kereszt körül mégis kevesen voltak. Pedig a megváltás műve zajlott és mennyire vak rá mindenki, a tanítványok elfutnak, még ők sem értik, hogy mi történik. A mai liturgiában el is
Tovább

Évközi 16. vasárnap

Kedves testvérek, vajon miért keresi ennyire Jézus és a tanítványok társaságát a tömeg, miért vannak ennyien körülöttük? Szent Pál levelét olvastuk az efezusiaknak: „Ti, akik egykor „távol” voltatok, Krisztus Jézusban most „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk, … Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad
Tovább
26
ápr

Jó Pásztor vasárnapja

Jó Pásztor vasárnapja van. A húsvéti történeteket megszakítja ez a vasárnap. A papi és szerzetesi hivatások csak a Húsvét fényében érthetők, a pap, szerzetes élete a feltámadás élő bizonyítéka kellene, hogy legyen. A Feltámadt Krisztussal való személyes kapcsolat élteti a pap és szerzetes életét és mély, benső öröm és bizonyosság kíséri. Imádkozzunk azért a mai szentmisében, hogy valódi lelki emberek

Tovább

22
jún

Évközi 12. vasárnap

Kedves Testvérek! Amikor Jézus a félelem bénító erejéről beszél, minden kor emberét mélyen megérinti. Bár szégyelljük bevallani, mégis a félelmeink azok, amelyekben a legjobban magunkra ismerhetünk. A félelem az, amely a leginkább képes minket akadályozni a cselekvésünkben. Olyan erények, mint a megfontoltság, óvatosság, körültekintés figyelmeztetnek minket arra, hogy nem csak a rossz, hanem a jó cselekedeteinkért is gyakran komoly árat

Tovább

21
ápr

Magunkra ismerni az evangéliumokban

Azért szeretem olvasni az evangéliumokat, mert magamat is megtalálom a szereplők között, mert megtalálom a kor emberét is és tanulok is, hogyan kellene egy hívőnek reagálni bizonyos esetekben. A mai evangéliumban is sok ismerős bukkan fel. A bezárkózás néha kell: hogy egymásra figyeljenek a közösség tagjai és hogy beléphessen közéjük a Mester. De ha már felfedezik, hogy a Mester közöttük
Tovább
17
ápr

Emmausz

Hát ennyi volt... menjünk. Kedves idegen és milyen tájékozott a próféciákban. Érdekes... valóban így történt... nahát, erre nem is gondoltam... tééényleg... jogos a felvetés... Ne menj tovább: maradj velünk, mert esteledik, a Nap is lemenőben van (alleluja - dúdolom az antifónát). Itt a kenyér, egyél velünk! "et cognoverunt eum in fractione panis" - mennyit ültem ez alatt a felirat alatt
Tovább
4
szept

Keresztút ma

Nagypéntek van… Jézus halálának az emléknapja… 3 óra… Ekkor halt meg. Most járjuk végig Jézus keresztútját. A mait. A 2010-es keresztútját.

4
szept

Világosság a sötétségünkben

Az éjszaka közepén hozzák a hírt a pásztorok: „Megszületett az Üdvözítő Dávid városában.”

4
szept

Mária, az Úr áldottja

Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van! Lk 1,27

4
szept

Ádventi I. gyertyagyújtásra

Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak,

Tovább

4
szept

Ádvent négy lépcsőfok, amely elvezet bennünket a fényhez

Olyan ez, mintha lassan hegynek fölfelé lépkednénk. Fent a fényesen megvilágított templom áll, amelyhez lépcsőfokok vezetnek; négy hosszú fok. A templomból fény hull a lépcsőkre. Fény, amely a szenteste csodájára emlékeztet, amikor megszületett Krisztus, akiről János evangélista ezt mondja: “A világosság a sötétségben világít” (Jn 1,4).

4
szept

Nézd kritikusan bensődet

A megtérés és megváltozás folyamata természetesen nem párhuzamos síneken fut abban az értelemben, hogy először az „igazat beszél” programpontot kell megvalósítani, azért hogy következő pontként a helyes magatartás következzék.

4
szept

Méregtelenítsd az inputodat

Egy 4. századi egyiptomi szerzetesről mondják, hogy cellája a Nílus partján olyan helyen állt, amelyet benőtt a nád. A nád suhogását a szélben elviselhetetlen zajnak érezte. Ezért elköltözött onnan. Ugyanabban az évszázadban (a későbbi Szent) Jeromos Róma levegőjének a szennyeződését szidta, hogy már elviselhetetlen.

4
szept

Ügyelj szavaid tartalmára

A mindenütt jelenlévő mobiltelefon korában már alig elképzelhető, hogy 1995-ben a nyilvános telefonfülkékben ez a figyelmeztetés állt: „Beszéljen röviden!” Minden telefonszolgáltató arra csábítja, sőt „kényszeríti” kuncsaftjait, hogy lehetőleg egész nap telefonáljanak; a beszédfüggőknek speciális engedményeket adnak.

4
szept

Figyeld meg, vajon igaz-e a beszéded

Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván látni? Ha ennek hallatára azt feleled: “Én”! – írja Benedek Regulájának Előszavában, akkor a megfelelő könyvet tartod a kezedben.

30
aug

Imádkozz azért, hogy ismét hallhass

Benedek a spirituális életet nem az ember arra irányuló igyekezetének tartja, hogy önmagát megjavítsa, és így eljusson bizonyos tapasztalatokhoz.

30
aug

Kezdd a hallgatással

Benedek Regulájának első szava felszólítás: „Hallgasd meg!” Ez a „Hallgasd meg” – az antik szerzőknél a felszólítást követő egész szöveget röviden összefoglalja.

Sablonos imádság

Mi Atyánk ki vagy a mennyekben…