Következő események

Nincsenek következő események.

Miserend

Hétköznap

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:35 Vesperás (esti ima)

Szombat

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Előesti szentmise

Vasárnap

7:30 Laudes (reggeli ima)
8:00 Konventmise
9:30 Szentmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Szentmise

375 éves a Bencés templom

215 éves a bencés jelenlét Győrben

Az Istennek szentelt személyek különleges meghívásuk alapján arra hivatottak, hogy láthatóvá tegyék az evangélium befogadása és a tanúságtétel, a belső megújulás és az apostoli buzgóság, a lét és a cselekvés közötti egységet, amennyiben napvilágra hozzák, hogy a dinamizmus mindig a felsorolt párosok első eleméből fakad.
Szent II. János Pál pápa