„Szeretett Fiam!
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.”

2Tim 1,6-8.13-14

 

Szent Pál kedves tanítványa volt Timóteus, akit Pál térített meg és magával vitte missziós útjaira. Közeli, testvéri kapcsolat volt közöttük. Timóteus aztán Efezusban maradt és vezette az ottani közösséget. Nagyon szép az Apostol figyelmeztetése: „éleszd föl magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él”! Felidézi ezzel azt a nagyszerű napot, amikor Timóteust a közösség élére rendelte, amikor megbízta a szolgálattal. Az emlékezet nem csak nosztalgiázásra való, hanem arra is, hogy új lendületet adjon nekünk. Amikor Timóteus felidézi a kézrátétel napját, akkor felidézi pártfogójának nagyszerű alakját, az ő bizalmát és tiszta szeretetét, felidézi azt a lelkesedést és örömet, a tettrekészséget, amit akkor érzett. Ez a sok jó, mind Isten kegyelme és benne van az erő, a szeretet és a józanság lelke. Ezzel a lélekkel lesz képes tanúságot tenni Krisztusról! Fontos üzenete még Szent Pálnak, hogy az egészséges tanítást bízza Timóteusra. Milyen ez az egészséges tanítás? Szent Pál leveleiből kiderül, hogy tanításában mindig Krisztus van az első helyen és az Ő követése, bíztat arra, hogy a keresztény életmódja ne a világhoz alkalmazkodó legyen, hanem vállalja az elkülönülést, vállalja az üldözést, ugyanakkor legyen vendégszerető és irgalmas. Az egészséges tanítás is alkalmazkodóképes, de megvannak a határai. Adja Isten, hogy megtaláljuk mindig azt a legjobb megoldást, ami Krisztus ügyét előbbre viszi!