Szentmisék

A győri bencés öregdiákok közös érettségi találkozójának szentmiséje

Mihályi Jeromos (Gy/2004) perjel, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának beszéde a győri bencés öregdiákok közös érettségi találkozójának szentmiséjén Győr, 2020. szeptember 19. 10.00     Főtisztelendő Kelemen Perjel Úr és Konstantin Igazgató Úr! Mélyen Tisztelt Atyák, Tanár urak és Tanárnők! Kedves Diáktársak! Kedves Testvérek!   Öt évvel ezelőtt egy Márai-idézetből kiindulva beszéltem a barátságról. Most ismét had idézzem Őt, azt

Tovább

Szentmise Szent Benedek ünnepén

Kedves testvéreim! Minden földi liturgia bekapcsolódás az égi liturgiába, a mi áldozatunk Krisztus végtelen áldozatába kapcsolódik be, a mi Istendicséretünk az angyali karok és a dicsőültek seregének dicséretéhez kapcsolódik és ma különösen is Szent Benedek atyánk dicsérő énekéhez. Rá figyelve zengjük ma a dicséret áldozatát, rá figyelve végezzük ma az áldozat, a hálaadás liturgiáját és közben hívő lélekkel figyelünk a

Tovább

Gyászmise Dr. Horváth Ferenc Ciprián OSB atyáért

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből

Jézus mennybemenetele

Jézus mennybemenetele előtt feltűnően sokat beszél tanítványainak az igazságról. Mielőtt felemelkedik, és eltűnik a felhők közt az apostolok szeme elől, megígéri a Szentlélek Isten elküldését, aki vigasztal, és eszükbe juttatja, megérteti velük mindazt, amit mondott korábban. A Szentlelket, aki nem hagyja őket kétségekben, aki megtanítja őket majd az igazságra. Ebből is láthatjuk, hogy Jézus valóban mennyire az alfa és az

Tovább

Urunk megkeresztelkedése

Kedves testvérek, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a saját keresztségünket is ünnepeljük.

Advent 2. vasárnapja

Kedves testvérek, Keresztelő Szent János ma a bűnbánatra figyelmeztet bennünket. Pusztán a realitásokra akarja felhívni a figyelmünket: vannak sötét részeink, vannak megoldatlan ügyeink, tévedéseink, mulasztásaink, lássuk magunkat reálisan és úgy helyezzük el magunkat Isten történetében, ahol a helyünk van. Sokszor érezzük, hogy nem tudjuk bánni a rossz tetteinket, valami akadályoz bennünket benne. Pedig tudjuk, hogy milyen felszabadító érzés, amikor feloldozást

Tovább

Advent 1. vasárnapja

Kedves testvérek, megkezdődik a karácsonyi készületünk. Advent, az Úrjövet ideje. „Itt az óra” – mondja ma Szent Pál. A tétlenkedés, a halogatás szinte népbetegség lett mára. Bízunk benne, hogy majd megoldódik, majd valaki megcsinálja helyettünk. Lelkünk gondozását, szívünk rendbetételét nem végzi el más helyettünk. Vegyük számba a mulasztásainkat és kezdjünk dolgozni rajtuk ezekben a napokban. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket… Kedves testvérek!

Tovább

Évközi 28. vasárnap

Kedves testvérek, a szentmise elején most ne csak a bűneinket és mulasztásainkat tegyük le Isten elé és kérjünk bocsánatot azokért, hanem nézzük meg, hogy milyen jókért lehetünk hálásak, milyen jókat kaptunk Istentől az elmúlt napokban és köszönjük meg azokat! Tegyük meg ezt gyakran aztán, hogy ne a pesszimizmus növekedjen bennünk a magunk gyengesége miatt, hanem a hála növekedjen bennünk Isten

Tovább

Évközi 27.

„Szeretett Fiam! Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen,

Tovább

Évközi 26. vasárnap – elmélkedés

Szent Jeromos ünnepének közelében tartja Egyházunk a Szentírás vasárnapját! Szent Jeromos volt az 5. században az első. aki teljes latin fordítását elkészítette a Bibliának és így még többen tudták megismerni az Isten Igéjét! Mennyire ismerjük Isten szavát, mennyire fontoljuk meg üzenetét, amit újból és újból hallunk? A Könyvek könyve Isten üzenete számunkra: van Mózesunk és vannak prófétáik, hallgassanak azokra –

Tovább