Május 16-ika, Nepomuki Szent János napja, a véneki templom búcsúnapja. A véneki Nepomuki Szent János lelkészség szeretettel vár mindenkit erre a jeles ünnepre, a szentmisére és az azt követő körmenetre, valamint egy szerény agapéra a templom mögötti parkba.

2023. május 13-án, szombaton délután 5 órakor kezdődik az ünnepi búcsúi szentmise Véneken a helyi templomban, melyet körmenet követ, ahol imádkozunk a vízen utazókért, a folyón átkelőkért, a kenusokért, a halászokért és minden vízen dolgozó emberért. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Sárai-Szabó Kelemen, a Szent Mór Bencés Perjelség perjele.

A véneki búcsú hagyománya és szokásai
Ebben a faluban már nincs búcsúi kirakodóvásár és mini vidámpark, mint sok helyütt, de mégis különleges nap ez a község lakói számára! Az itt élők mindig nagy tisztelettel ünnepelték meg védőszentjük ünnepét! A templomban délután tartották meg a búcsúi szentmisét, melyen kiváló bencés szónokok mondták a szentbeszédet. A maguk magas műveltségével olyan kiválóan tudtak szólni az egyszerű ember szívéhez, hogy az életre szóló élmény maradt mindenki számára. A szentmisét követte (a mai napig) a búcsúi körmenet, melyben énekelve kivonultak a falu elején, hatalmas fekete nyárfa oltalmában található Szent János szoborhoz. Itt máglyát gyújtottak melyet a miséző pap megáldott és elimádkozták a Nepomuki litániát, kérve védőszentjüket azért, hogy a két Duna- a Mosoni és az Öreg, mely itt egyesül – áradásával ne okozzon kárt a falunak.

Régebben, a 1940-es évekig a falu eladósorba kerülő leányai itt kérték a Szentet, hogy jó férjet kapjanak, a következő szöveggel:
“Szent János adj férjhez,
Ne csúnyához, csak széphez.
Ne kicsinyhez, csak nagyhoz,
Ne szegényhez, gazdaghoz.”
Az imádság, Szent János életéről megemlékező énekkel zárult.

Kicsoda Nepomuki Szent János?
Az 1350-es években született Pomuk (ma Nepomuk) városában Wolffin János néven. Szegény parasztcsalád későn született gyermeke volt. Szülei nagyon sokat imádkoztak születéséért. Bár egyszerű származású volt, szülei mégis kitaníttatták. A jogi tanulmányok végeztével gyorsan halad felfele az egyházi ranglétrán. Végül a prágai érsek helyettese lett, egyben székesegyházi kanonok. Mint egyházi méltóságot és kiváló szónokot, egész Prága ismerte.

Az akkori cseh királyné, IV. Venczel felesége őt választotta gyóntatóatyájának. A király egy rosszul sikerült mérgezési kísérlet után gyanakvóvá vált, ezért szerette volna megtudni mit gyónt meg a felesége a szentéletű papnak. János ki mindvégig kitartott hite mellett, nem adta ki a királyné titkait, ezért Venczel fáklyával süttette oldalát, s mivel ezzel sem bírta szólásra, fejét a lábához köttette, száját kipeckeltette, és így dobatta a Vltava, azaz a Moldva folyóba Krisztus Mennybemenetelének napján.
A legenda szerint több száz vízen úszó gyertyaláng mutatta meg a prágaiaknak János holttestét, melyet a Szent Vitus székesegyházban temettek el. Nepomuki Szent Jánost öt csillaggal szokás ábrázolni. A történet szerint, amikor a Moldva vízébe dobták, a Szűzanya saját csillagkoronájából öt csillagot hagyományozott János feje köré.

Jánost 1383-ban temették el, mikor sírját több száz évvel halála után felnyitották, nyelvét épen találták. A legenda elmondja azt is, hogy sírját ráccsal kellett elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal akart síremlékéhez lépni, azt Isten súlyosan megbüntette.
Szentté avatását már a 16. században megkezdték, de csak 1729-ben fejezték be. Ünnepe május 16-án van. Nepomuki Szent János védőszentje a gyóntatópapoknak, a dereglyéseknek, molnároknak, vízen munkát végzőknek és a vízen utazóknak.
Jöjjünk el minél többen, hogy együtt köszönthessük Krisztus mártírpapját, Nepomuki Szent Jánost.

Fotó: Püspöki Apor