Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepének miserendje.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe
7.00 ünnepi konventmise
19.00 szentmise

Augusztus 20. Szent István király ünnepe
8.00 ünnepi konventmise
9.30. szentmise

19.00 vasárnap előesti csendes szentmise

Mindenkit várunk szeretettel.

A fotón látható festmény a Szent Ignác Bencés Templom Szent István-oltárát díszíti.