Október 25-én 11 órai kezdettel gimnáziumunk diákjaival együtt szentmise keretében ünnepeljük Perjelségünk védőszentjét, Szent Mór püspököt.

Az ünnep előestéjén, kedden 18:30 órai kezdettel tartjuk az ünnepi vesperást, melynek keretében közösségünk egyik fiatal jelöltje magára ölti a bencés szerzetesi ruhát és megkezdi noviciátusát.