Segítsük egymást, és örömeinkben is osztozzunk!

Sárai-Szabó Kelemen perjel atya üzenete.

Kedves testvérek!

Sajnos, úgy tűnik, hogy még hetekig nem fogunk tudni személyesen találkozni.

Tudjátok, hogy nagy szeretettel imádkozom értetek, családjaitokért!

Ebben a helyzetben még nagyobb szükség van az összefogásra és a kölcsönös segítségre! Nagy szeretettel bátorítalak benneteket, hogy bizalommal keressetek, ha valamiben segítségre szorultok: akár a mindennapi élethez szükséges dolgokkal, akár a távoktatáshoz vagy munkához szükséges berendezésekkel.

Kérem, hogy aki segíteni tud bármilyen módon, szintén jelentkezzen! A kelemenosb@gmail.com címen elértek.

Ezekben a napokban különösen is szükség van arra, hogy valódi örömhírt közvetítsünk, hogy próbáljunk még praktikusabban megélni a kereszténységünket, de legalább ne tegyünk plusz terheket egymásra.

Nagy együttérzéssel és még nagyobb megbecsüléssel imádkozom a családokért, akik ebben a nehéz helyzetben megannyi új gonddal szembesülnek és kell újratervezni a család mindennapjait, életét!

Bátran kérjük a Szent Család közbenjárását, az Úr Jézus, a Szűzanya és Szent József támogatását! Ahogyan nekik is váratlanul kellett Egyiptomba menniük, eltávolodni a megszokottól, az ismerőstől, úgy találja most is sok-sok család váratlanul idegen és új helyzetben magát!

Kedves testvéreim, Jézus sokszor mondta: „Ne féljetek!”, nem véletlen. A félelem bénító tud lenni, elveszi az ember ítélőképességét, józanságát! Bízzuk életünket, családjaink, szeretteink, hazánk és Európa életét Istenre; térjünk meg minden nap és kérjük a kegyelmet, hogy erősödni tudjunk hitben. reményben és szeretetben! A Szent Család legyen családjaink, közösségeink példája, és kérjük Szent József és a Szűzanya hathatós támogatását, hogy megújult erővel és lendülettel élhessünk!

Testvéri szeretettel és imával köszöntelek benneteket:

Kelemen atya