A kedvezményezett neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

A projekt címe: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban az utóbbi években megnövekedett tanulói létszám, illetve a lányok és fiúk alapvetően más testnevelési szükségletei, valamint a csapatsportok népszerűségének növekedése miatt már nem megfelelő a rendelkezésre álló helyiségek kapacitása a testnevelés órák tartására. A műemléki épület sajátosságai és az iskola városon belüli elhelyezkedése nem tette lehetővé a klasszikus hozzáépítést, így megoldásként a meglévő adottságokra alapozott, több, kisebb teremben kivitelezhető sporttevékenység mellett döntött az intézmény vezetése. Forrás hiányában azonban a tervezett fejlesztésekre csak az EFOP-4.1.1-15 felhívás megjelenésével adódott reális lehetőség. A gimnázium fenntartójának és vezetésének a pályázat beadásával az volt a célkitűzése, hogy az iskola jobb körülményeket tudjon biztosítani tanulói számára a napi testnevelés órák megtartására. Az iskola jelenlegi, e célt szolgáló tornaterme és kondi szobája elavult, felszerelése régi, a kisebbik tornahelyiségük mérete pedig alig elegendő egyetlen osztály számára. A megnövekedett számú testnevelés órák színvonalas megtartása tehát nehézségekbe ütközött. Ezt a helyzetet tudja rendezni 2019 elejére az a projekt, amely lehetőséget ad az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A központi épület sportolásra alkalmas helyiségeinek korszerűsítése mellett az iskolához tartozó külső telephelyen, a pinnyédi sporttelepen is jelentős fejlesztések indulnak meg. Az új kiszolgáló épületben kerül elhelyezésre 2 db, összesen 40 fős öltöző, illetve egy akadálymentes öltöző is. A diákok kijutását a sporttelepre kerékpárbeszerzéssel teszik könnyebbé. A Rendház pinceszárnyában falmászó teremet és egyéb funkcionális helyiségeket is kialakítanak. Az új tornaterem funkcionális termeivel, modern berendezéseivel, valamint a külső telephely fejlesztésével optimalizálhatóvá válik a kihasználtság, és a nemek szerinti elkülönítés is lehetővé válik.

A másik, szintén kiemelten kezelendő fejlesztési célterület a projekt keretében a minőségi természettudományos oktatáshoz szükséges eszközök és felszerelések biztosítása. Az iskola közép- és hosszú távú működése és fejlődése érdekében fontos a szaktantermek és a labor eszközparkjának modernizációja. A gimnázium földszintjén lévő természettudományos oktatást szolgáló épületrész korszerűsítésével kialakul egy szabványnak megfelelő méretű biológiai szaktantermi előadó, megújul a meglévő kémia szaktanterem és a kémia labor is. E fejlesztések a szaktárgyak jobb minőségű oktatását szolgálják.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00037 A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A szerződött támogatás összege: 416 968 075 Ft
A projekt tervezett befejezési ideje: 2019. február

Kapcsolódó híreink

Sport- és szaktermi uniós fejlesztések a gimnáziumban

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése c. ...

EFOP-4.1.1-15-2016-00037 közbeszerzés – Luif Otmár Sporttelep II. közbeszerzés

A Kbt. 115. § (7) bekezdés alapján a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség az alábbi adatokat teszi közzé:

Ajánlatkérő neve: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

Közbeszerzés tárgya: Kivitelezési szerződés alapján a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Luif Otmár Sporttelepének infrastrukturális bővítéséhez kapcsolódó építőipari feladatok kivitelezése