Papszentelést és beöltözést ünnepeltek a győri bencések

Október 25-én, a győri bencés perjelség védőszentje, Szent Mór püspök ünnepén Fiskál Ármin magára öltötte a bencés ruhát és megkezdte a noviciátust. Október 28-án Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát pappá szentelte Tullner Jób bencést.

Szent Mór ünnepének első vesperásában Fiskál Ármin magára öltötte a bencés ruhát és megkezdte noviciátusát Gerő néven.

„Egy fiatalember van itt előttünk, aki magára öltötte Szent Benedek atyánk rendjének ruháját, és elindul egy úton, amelyre hitünk szerint Isten hívta meg. Mint egy újszülött, még nem tudjuk, mivé alakul, milyen lesz az élete, imádkozunk érte, hogy jobb legyen, mint mi vagyunk, hogy megtalálja és bátran járja köztünk az Istentől neki készített utat” – fogalmazta meg jókívánságát Sárai-Szabó Kelemen perjel.

„Útravalóul szeretném neked adni Szent Pál előbb hallott szavait, hogy az úton, ami előtted áll, Istenre hagyatkozva járj, hogy bátran élj az ő kegyelmi ajándékaival: az erő, a szeretet és a józanság lelkével. Ez a három nélkülözhetetlen egy bencés életében, aki közösségben keresi Istent és akarja még szorosabban követni Krisztust. Erő, szeretet és józanság – hangsúlyozta újra a perjel. – Erő, hogy elviseld a magad és mások gyengeségeit, az elöljáród kedvességeit. Szeretet, hogy igazán élettel teli életed legyen, és józanság, hogy tudj megkülönböztetni, tudd, mi a fontos és a kevésbé fontos, mire kell igazán figyelni.”


Másnap, október 26-án a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium egész közössége együtt ünnepelte Bognár István püspöki irodaigazgató, győri székesegyházi plébános vezetésével a szentmisét.

Bognár István beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy Szent Mórhoz hasonlóan nekünk is éberen kell őrködnünk lelkünk felett, és mindig keresnünk kell a választ a kérdésekre: kik vagyunk, merre tartunk, mik a céljaink?

Október 28-án, Szent Simon és Júdás Tádé apostolok ünnepén Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát pappá szentelte Tullner Jób bencést.

Jób testvér, mielőtt hivatását megkapta, geológusként a Magyar Földtani Intézet munkatársa volt. Hat éve a győri bencés közösség tagja.

A szentelési szentmise elején a közösség vezetője, Sárai-Szabó Kelemen kiemelte, mások ilyen korban már nyugdíjba mennek, békés és nyugalmas éveket terveznek maguknak.

„Isten különös kegyelme azonban valami újra hívott, Jób testvér, és szent nyugtalanság ébredt benned, hogy nyomába szegődj Jézusnak, és szolgája legyél. Tanúja vagy annak, hogy Isten mindig hív és szólít bennünket, mindig küld bennünket, és nem a kort nézi, hanem a szívet, a készséges szívet” – hangsúlyozta a perjel.

Várszegi Asztrik beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Jób testvér az apostolok ünnepén részesül a papság szentségében, és hozzájuk hasonlóan ő is küldött lesz.

„Amint az apostolok is nagyon különféle emberek voltak, és más-más utakon követték aztán Krisztust, ezt a sokféleséget őriznie kell a mai Egyháznak is, és nem szabad félnünk attól, hogy véleménykülönbségek vannak köztünk is” – folytatta a főapát, és arra bátorította a szentelendőt, hogy Isten erejében bízva végezze szolgálatát, és a megpróbáltatásokat türelemmel hordozza.

A szentelési szentmise után Jób atya a perjelség ebédlőjében köszöntötte az ünneplő közösséget, és régi emlékeit felidézve adott hálát azért, hogy „Isten végül belökte a célba”.

Az ünnepen részt vettek a Magyar Bencés Kongregáció többi házának képviselői, a csornai premontreiek Fazakas Márton apát vezetésével, a győri orsolyita és szervita nővérek, a győri szeminárium vezetői, tanárai, a Bencés Diákszövetség Győri Egyesületének képviselői, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjainak és tanárainak képviselői, valamint Jób testvér barátai, ismerősei, volt munkatársai.

Tullner Jób újmiséje november 11-én, Szent Márton püspök, a Magyar Bencés Kongregáció védőszentje ünnepén 11 órakor lesz a győri bencés templomban.

Fotó: Kleininger Tamás, Püspöki Apor

Forrás: Magyar Kurír