Örökfogadalomtétel a győri a bencéseknél

Ünnepi eseménynek adott otthont a győri Szent Ignác bencés templom. A győri Szent Mór Bencés Perjelség örökfogadalmas szerzeteseinek száma eggyel emelkedett

 

Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, január 25-én Németh Miksa testvér örökfogadalmat tett, így Győrben ma már tizenkét bencés szerzetes él Szent Benedek regulája szerint. A fogadalomtétel szentmise keretében történt, amelyen a családtagokon, barátokon és híveken kívül részt vettek a Magyar Bencés Kongregáció más házaiból érkezett atyák és testvérek, más szerzetesrendek képviselői és egyházmegyés atyák és kispapok, valamint jelenlegi és egykori bencés diákok, illetve az iskola tanárai.

Németh Miksa testvér 22 esztendős, 2015-ben érettségizett bencés diákként. Jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hallgat teológiát, illetve az ELTE BTK történelem tanárszakos hallgatója. Miksa testvér teljesítve a négy és féléves próbaidős és egyszerű fogadalmas időszakot döntött úgy, hogy bencés szerzetesként egész életét Isten keresésének szenteli.

A bencés szerzetes az örökfogadalommal megfogadja, hogy elkötelezi magát a szerzetesi életalakítás mellett, azaz vállalja a nőtlenséget, a vagyonközösséget, az alázatosságot és Krisztus keresését. Engedelmességet fogad elöljárójának, és Isten akaratát keresi az elöljárók és a közösség döntéseiben. Végezetül megfogadja a stabilitást, az állhatatosságot. A bencések ugyanis egész életükre egyetlen közösségnek kötelezik el magukat.

Sárai-Szabó Kelemen atya, a Szent Mór Bencés perjelség perjele prédikációjában kiemelte: a mai korban, amely az önmegvalósítást tartja az egyik legfontosabb érdemnek, nehéz megfelelni Szent Benedek tömör és lényegre törő követelményeinek. E szerint meg kell vizsgálni, a szerzetes valóban Istent keresi-e, alkalmas-e az engedelmességre és a méltánytalanság elviselésére.

Az örökfogadalomtétel a szentbeszéd után következett. Először Kelemen atya perjel kérdezte Miksa testvért, vállalja-e a szerzetesi életformával járó kötelezettségeket. Miksa testvér saját kezűleg írta le a fogadalomtétel szövegét, és olvasta fel, majd Kelemen perjel atyával közösen írták alá a dokumentumot. Az örökfogadalomkor kapja meg a szerzetes a kórusruhát, amelyeket ünnepélyes zsolozsmák alkalmából viselnek. A fogadalomtétel a testvérekkel váltott békecsókkal zárult.

A szentmise után a perjelség ebédlőjében látták vendégül az egybegyűlteket.