Németh Miksa testvér diakónusszentelése

Dr. Várszegi Asztrik püspök, nyugalmazott pannonhalmi főapát úr a győri bencés templomban a szerpapi szolgálat szentségében részesítette Németh Miksa testvért 2023. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén. A délután 5 órakor kezdődő szentmisén együtt ünnepelt a győri bencés közösség és Miksa testvér családja a pannonhalmi és tihanyi rendtársakkal, ferences, premontrei, alexiánus testvérekkel és egyházmegyés atyákkal, a szervita nővérekkel, valamint a Kisfaludról érkezett hívekkel és a többi megjelent kedves testvérrel. Az asszisztenciában részt vettek Miksa testvér tanítványai, érettségizett és jelenlegi diákjaink, a zenei szolgálatot a Collegium Musicum Jaurinense énekesei látták el.

A szentmise bevezető részében Kelemen atya köszönte meg Miksa testvér eddigi szolgálatát és buzdította őt további állhatatosságra a bencés közösségben. Az evangélium után Asztrik főapát úr szólt a szentelendőhöz és az ünneplő hívekhez. A prédikációt követően Miksa testvér ünnepélyesen kinyilvánította, hogy a szerpapi szolgálattal járó kötelezettségeket szabad elhatározásból vállalja, engedelmességet ígért elöljárójának és a megyéspüspöknek, akinek a területén szolgálatát fogja végezni. A szentek közbenjárását kérve imádkoztuk el a mindenszentek litániáját, melyet követően kézfeltétele és imádsága által főapát úr diakónussá szentelte Miksa testvért. Miután beöltöztették a szerpapok liturgikus ruháiba, a szentmise már az ő diakónusi szolgálatával folytatódott.

Hálásan köszönjük minden kedves testvérünk imádságát, valamint azok munkáját, akik részt vállaltak az ünnepi esemény megszervezésében.
Miksa testvér lelkipásztori szolgálatára Isten bőséges áldását kérjük.