Jánosi Gyula OSB (1910–1978) a győri bencések iskolájában tanított történelmet. Giesswein Sándor (1856–1923) munkásságát bemutató könyve életében nem jelenhetett meg, de most már hozzáférhetnek az olvasók.

Csóka Gáspár OSB

Több mint negyven évet kellett várni arra, hogy az olvasó kézbe vehesse a bencés szerzetes, Jánosi Gyula Giesswein Sándor győri kanonokról szóló, Új idők küszöbén című könyvét. A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) kiadványát a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet dísztermében mutatták be március 24-én.

 

 

„Világos áttekintésű könyv” – méltatta a kötetet Csóka Gáspár OSB, akinek Jánosi Gyula szintén a vezetőtanára volt. Kiemelte, hogy a mű értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 1978-ban fejeződött be ez a munka. Bármennyire is reménytelen volt a kiadása, kezdettől fogva úgy állt hozzá a szerző, hátha mégis megjelenhet, ezért úgy utalt a hivatkozott forrásokra, hogy az állami lektor érdemesnek találhassa. A korabeli középiskolai történelemtanári zsargont használja, ez szintén az 1978-as állapotokat tükrözi.

A kötet nem pusztán életrajz – hívta fel a figyelmet a bencés szerzetes. – Giesswein élete mellett széleskörűen bemutatja annak szülővárosát, Tatát, a bécsi Pázmáneumot, az iparosodó Győrt. Az egykori győri kanonok 16 egyesületnek volt elnökségi tagja vagy elnöke.

Csóka Gáspár kiemelte, a feminizmus kapcsán Giesswein kifejtette: egyenértékűségnek kell lenni, de ez nem teljes egyformaságot jelenti. Megmaradt ideális jellegű, magasan gondolkodónak. Giessweint úgy tartják számon, mint a keresztényszociális gondolkodás megalapozóját.

A kötetbemutatóról szól teljes cikket itt olvashatja el.