A kiskúti Segítő Szűz Mária-kápolna megáldása

A győriek előtt köztudott — ha máshonnan nem, szüleik, nagyszüleik elbeszéléséből —, hogy Kiskúton létezik egy Segítő Szűz Mária tiszteletére épített kápolna, amelyet őseink közös munkával építettek 1947-48-ban.

A történelmi leírások szerint a megyéspüspök vezetésével 1947. október 12-én tízezren vonultak erre a helyszínre, hogy összegyűjtsék a kápolnához szükséges építőanyagot („téglás körmenet”).

A kápolna felszentelésére 1948-ban került sor. Azóta a hívek nagy szeretettel és buzgósággal járnak ide. A gyárvárosi hívek pedig gondosan ápolják a kegyhelyet.

Most befejeződött a kápolna belső-külső felújítása, s ez alkalomból 2022. szeptember 12-én adunk hálát és áldjuk meg az épületet.

Tisztelettel hívom a Paptestvéreket és a kedves Híveket, hogy az 1947-es zarándoklat emlékére most is körmenetben vonuljunk a helyszínre. Szeptember 12-én, hétfőn 17.00 órakor várom a testvéreket a gyárvárosi templom előtti téren, hogy onnan közösen érkezzünk a kápolnához, ahol 18.00 órakor kezdjük az ünnepi szabadtéri szentmisét, és áldjuk meg a felújított épületet.

Az eseményről értesítsék barátaikat, ismerőseiket is, hogy minél többen köszönthessük együtt a Segítő Szűzanyát!
Főpásztori köszöntéssel:

Dr. Veres András, megyéspüspök