Kedves Öregdiákok! Diákjaink Kedves Szülei! Kedves Barátaink Győrből és a Nagyvilágból!

Tartalmas és eseményekben dús nyári időszakot zárt le a Szent Mór Perjelség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljunk a történtekről, és értesítsük Önöket az elkövetkezendő időszak eseményeiről!

Június 4. – a Nemzeti Összetartozás Napja: előkészület és koszorúzás
Június 1-jén kedden Sass Gyula Levente, korábbi Chişinau-i (Moldovai Köztársaság) vezető konzul “Emberarcú diplomácia” címmel tartott előadást diákjainknak a diplomata életpályáról, Kelet-Európáról és a soknemzetiségű Moldovai Köztársaságban végzett szolgálatáról.
3-án csütörtökön Demkó Attila történész, biztonságpolitikai szakértő, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetője beszélt Trianon geopolitikai és stratégiai okairól, valamint európai térségünk konfliktuszónáiról.
4-én pénteken pedig Szilágyi Péter tanár, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos tartott előadást Magyarország nemzetpolitikájának történetéről és jelenéről. Az előadások végén diákjaink bátran kérdezték is az előadókat.
2020-ban – a trianoni békediktátum 100. évfordulóján – a járványhelyzet miatt elmaradt a méltó megemlékezés. Idén ezt szép ünnepséggel pótoltuk. Egyúttal 100 esztendeje annak (1921), hogy iskolánk a felvidéki születésű Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetes, pap, költő, író, nyelvtudós nevét vette fel. Június 4-i ünnepségünkön beszédet mondott Sárai-Szabó Kelemen perjel, Tóth Konstantin gimnáziumi igazgató és a díszvendég: Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. A megemlékezők Simon Róbert Balázzsal, Győr-Belváros országgyűlési képviselőjével együtt koszorút helyeztek el a Czuczor Gergely-Jedlik Ányos-szoborpárnál.

Július 2. – Félévzáró öregdiák-találkozó Győrött
Egyetemista-főiskolás korú öregdiákjaink hagyományosan Budapesten szoktak találkozni szeptember és február utolsó péntekjén. A 100-150 fős összejövetel mindig szentmisével kezdődik 18 órakor a Lőrinc pap téri jezsuita templomban, majd 20 órától vendéglátóipari egységben folytatódik a jó hangulatú, generációkat összekapcsoló összejövetel.
Sajnos, a járvány miatt, a 2020 őszi és 2021 téli találkozó elmaradt. Szabó Gábor (Gy/2014) és Újvári Tamás (Gy/2018) öregdiákjaink buzgóságából július 2-án pénteken este tudtuk pótolni az elmaradt alkalmakat. Sárai-Szabó Kelemen perjel úr szentmisét mutatott be a bencés templomban, ismertette a Perjelség és a Gimnázium életét, fejlesztéseit, terveit, majd kötetlen együttlét következett.
A következő alkalmakról a Gimnázium honlapján (www.czuczor.hu) és a “Győri bencés öregdiákok” c. Facebook-csoportban tájékozódhatnak.

Július 11. – Szent Benedek Atyánk ünnepe
Szent Benedek Atyánkat, Európa fővédőszentjét ünnepeltük a 19 órakor kezdődő ünnepi szentmisében, melyet Sárai-Szabó Kelemen perjel atya mutatott be. A szentmise keretében került megáldásra a Győri Lajos festőművész-restaurátor és Hollósi Éva gafikusművész által festett, Szent Benedeket és testvérét, Szent Skolasztikát ábrázoló festmény, melyet a Szent Rozália-oltár oromzatán helyeztek el. A szentmisét követően ünnepi együttlétre hívtuk a megjelenteket a diákebédlőbe, illetve a monostor kertjébe.
Beszámoló: https://www.gyorplusz.hu/gyor/uj-festmeny-szent-benedek-unnepere/

Július 31. – Loyolai Szent Ignác ünnepe, templomunk búcsúja
Loyolai Szent Ignác ünnepe a templom búcsúnapja. Szent Benedek ünnepe mellett nekünk győri bencéseknek kiemelten fontos ez a nap, hiszen templomunk védőszentjét ünnepeltük. Az idei évben emlékeztünk meg Szent Ignác megtérésének 500. évfordulójáról.
Beszámoló: https://www.gyorplusz.hu/gyor/szent-ignac-unnepe-bucsu-a-bences-templomban/

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony ünnepe
Nagyboldogasszony ünnepén közösségünk tagja Csóka Gáspár atya pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából mutatott be szentmisét. A gyémántmisére szép számmal érkeztek egykori tanítványai, hogy együtt adjanak hálát Gáspár atyával az elmúlt 60 esztendő kegyelmeiért.
Beszámoló: https://www.magyarkurir.hu/megszentelt-elet/gyemantmiset-unnepeltek-gyori-benceseknel

Augusztus 20. – Tóth Konstantin igazgató atya kitüntetése
Iskolánk igazgatója Tóth Konstantin atya Áder János köztársasági elnök úrtól a “Magyar Érdemrend Tisztikeresztje” kitüntetést vehette át: a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban folyó oktatás, közösségépítés, tehetséggondozás érdekében végzett innovatív intézményvezetői munkája, valamint a győri bencés diákok összefogásában és támogatásában betöltött szerepe elismeréseként.
“Tóth Konstantin atya, 1989 óta a győri Czuczor Gergely Gimnázium és Kollégium tanáraként és kollégiumi nevelőjeként, 2012-től igazgatójaként számos innovációt vezetett be az intézmény életében: kiemelkedő szerepe van mind a diákok tanulmányi és humánus felzárkóztatásában, mind a tehetséges diákok képességeinek fejlesztésében; lelkiségi, sport- és kulturális közösségi programok bevezetésében és gondozásában. Igazgatói szolgálata alatt a jelentkezők számát tekintve a győri bencés gimnázium élre tört Győr városban, így az iskola összelétszáma hamarosan megduplázódik. Olyan szemléletet honosított meg a tantestületben és a diákok között, amely figyel a teljes emberre: a győri bencés diákoknak valóban „második családot”, „második otthont” jelent az intézmény, ahol a bencés atyák és a tanárkollégák estig foglalkoznak a fiatalok tanulmányi, szociális, kulturális, lelki fejlődésével. Kiemelkedően ápolja és támogatja az öregdiákok közösségét, akik előtt számos szakmai és kikapcsolódási program révén is mindig nyitva áll Győr legrégibb, 1626-ban alapított Alma Matere.”

Augusztus 29. – Mocorgós szentmisék
A kisgyermekes családok örömére újraindultak a mocorgós misék a Makovecz-kápolnában. A szentmisék minden hónap első és harmadik hétvégéin lesznek. A kiváló zenei szolgálatot öregdiák szülők szolgáltatják. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő kisgyermekes családot! Kelemen atya “meghívója”:

 

Szeptember 1. – Iskolakezdés
Reggel 8 órakor megszólalt a gimnázium csengője, jelezve az iskolakezdést. Végre újra jelenléti oktatások keretében tanulhatnak diákjaink. Sikeres és élményekben gazdag tanévet kívánunk mindnyájunknak.

Szeptember 3. – a Graduale Urbis liturgikus énekeskönyv bemutatója
A kötet az órómai énekkincs első praktikus, liturgikus használatra szánt kiadása Kelemen Áron atya szerkesztésében. 16 órától ünnepélyes szentmisét mutatott be Sárai-Szabó Kelemen perjel atya. A szentmise során Kelemen Áron atya vezetésével a Collegium Musicum Jaurinense órómai énekeket énekelt. 17 órától könyvbemutatóra került sor a gimnázium dísztermében, ahol alkalom nyílt a megvásárolt könyvek dedikálására.
Beszámoló: https://www.magyarkurir.hu/hirek/-igeny-van-minosegi-zenere-megtelik-templom-bences-lelkisegi-es-kulturalis-kozpont-gyorben

Szeptember 12. – Ferenc pápával a Hősök terén
A Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson vettek részt diákjaink és tanáraink. A Ferenc pápa által celebrált szentmisén gimnáziumunk valamennyi osztálya együtt imádkozott a Hősök terén. Mindannyiunk számára meghatározó élmény marad a Statio Orbis szentmise.

Szeretettel várunk Mindenkit a következő alkalmakra!

Szeptember 14. – Ünnepi vesperás
Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, ünnepi vesperás lesz gregorián énekekkel a Collegium Musicum Jaurinense kórus újjáalakulásának 19. évfordulója alkalmából. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a közös imádságra!

Szeptember 18. – Közös érettségi találkozó a …1 & ..6 évjáratú évfolyamok számára
2021. SZEPTEMBER 18. szombat 10.00
Az Alma Mater szeretettel várja a 2016-ban, 2011-ben, 2006-ban, 2001-ben, 1996-ban, 1991-ben, 1986-ban, 1981-ben, 1976-ban, 1971-ben, 1966-ban, 1961-ben, 1956-ban, 1951-ben, 1946-ban, 1941-ben vagy még régebben érettségizett diákjait!

PROGRAM
09.30: gyülekező a Széchenyi téren
10.00: szentmise (Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel úr)
11.00: ünnepség
Tájékoztató a győri bencés közösség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium életéről, terveiről, valamint az öregdiák-rendezvényeket is támogató Bencés Nevelésért Alapítvány tevékenységéről; jubiláló öregdiákok ünnepi beszéde (Pogány András 60 éve – Gy1961, Radó László 30 éve – Gy1991); évfordulós díszoklevelek átadása,
Arany-, ill. gyémántoklevelet még lehet igényelni – az osztálynévsor beküldésével – az iroda@czuczor.osb.hu ímélcímen.
12.00: szeretetvendégség: üdítő, sör, pogácsa
Osztályonkénti találkozó

A rendezvény ideje alatt a Diákönkormányzat bencés termékeket, könyveket és iskolai emléktárgyakat árusít (pulóverek, pólók, bögrék, kitűző). A Szent Mór Bencés Perjelség és a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium szeretettel várja az Öregdiákokat!

Szeptember 19. – Kiállításmegnyitó
17:30-kor nyílik meg A szakralitás misztériumai c. kiállítás a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium dísztermében. Hegedűn játszik Antalóczy Máté. Köszöntőt mond Kiss János balettművész, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke és Sárai-Szabó Kelemen, a Szent Mór Bencés Perjelség perjele. A kiállítást megnyitja: Kustán Melinda iparművész.
Ebben a kamaratárlatban az érdeklődők a 106 darabos soproni jezsuita díszletkönyv válogatott lapjaiból 70×100-as zászlóselyemre készült képeket láthatnak. A kiállításban találunk egy jelmeztervet, a tűz allegóriáját és olyan szakrális terveket is, amit ma díszletterveknek neveznénk. Ezek a jezsuita oktatásban és ünnepi előadásokban a díszlet és a látvány mintaképei voltak. A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti Tagozata eredetileg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére, 2020-ban tervezte útjára bocsátani „A szakralitás misztériumai” címmel, az Országos Színházművészeti Múzeum és Intézet anyagából készült utazótárlatát.

Szeptember 19. 19:00 – A Szent Ignác-templom felszentelésének 380. évfordulója
A Szent Mór Perjelség tisztelettel meghívja Önt a győri bencés templom felszentelésének 380. évfordulója alkalmából tartandó hálaadó szentmisére, a templom felújított részeinek megáldására és az azt követő fogadásra 2021. szeptember 19-én 19.00 órára! A szentmisét Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úr mutatja be, Berta Tibor tábori püspök és Fazakas Márton csornai premontrei apát részvételével. A szertartás előtt jó idő esetén a Széchenyi téren gyülekezünk, és innen együtt vonulunk be a templomba. Kérjük, hogy részvételi szándékát a titkarsag@bencesgyor.hu címen szeptember 15-ig jelezze!
https://www.gyorplusz.hu/gyor/jovo-vasarnap-aldjak-a-megujult-templomot/

Barátsággal köszöntik,
szeretettel várják:
a Győri Bencések