Fogadjátok szeretettel Kelemen atya karácsonyi gondolatait.

Ádventi várakozásunk lassan a végéhez ér, közeledik már Krisztus születésének ünnepe. Mária van az utolsó napok középpontjában: az angyali üdvözlet, az Erzsébettel való találkozása, a híres Magnificat ének megszületése. Aztán majd látjuk Máriát Betlehemben, ahogyan figyelmesen, csendesen fogadja a szokatlan látogatókat és szavaikat szívébe vési. A különös eseményeket, az angyalok, az idegen pásztorok és bölcsek látogatását Mária egészen különös nyugalommal éli meg az evangéliumok szerint. Zavarba jön ugyan sokszor, de nem csinál jeleneteket, nem fut fűhöz-fához magyarázatért, nem nyugtalankodik, Szent Józseffel az oldalán csendesen és jó lélekkel éli meg a mindennapokat: figyelme középpontjában a kis Jézus marad, az Ő jóléte, Róla gondoskodik mindenekelőtt. Mária a sok természetfeletti dolgot teljesen természetesen éli meg: Isten közelsége, jelei, üzenetei mintha egyértelmű lenne számára.

Mi lehet a titka ennek a nyugalomnak? Mi lehet a titka annak, hogy ennyi természetfeletti dolog történik Máriával? Vajon velünk miért nem történnek természetfeletti dolgok?

Mária képes volt arra, hogy életének középpontjában Isten legyen, Krisztus legyen. Nekünk is ezt kell megtanulnunk tőle 2021. karácsonyán és az előttünk lévő új esztendőben. Legyen életünk középpontjában Krisztus és akkor a mi életünk is csodákkal telik meg: hálásak tudunk lenni a mindennapok eseményeiért, egy-egy mosolyért, jó szóért és tettért, figyelmességért és magunk se röstellünk adni ebből. Csodákkal telik meg az életünk, ha másként kezdünk figyelni, élni, cselekedni!

Hálásan köszönöm az elmúlt év minden fáradozását, a mindennapok hűségét és kitartását diákjainknak, szüleiknek, tanár kollégáknak, munkatársainknak, öregdiákjainknak!

Szívből kívánom a győri bencés közösség nevében, hogy az ünnep fényei tegyenek bennünket látókká a mindennapok csodáira, amivel Isten támogat és segít bennünket életünkben, munkánkban, szolgálatunkban, hogy erőt kapjunk ahhoz, hogy mi magunk is a közvetítői lehessünk Isten csodás tetteinek mások életében!

Kelemen atya