Gyémántmisés Gáspár atyát ünnepeltük

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Csóka Gáspár atya OSB pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából szentmisén adott hálát a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban.

Az ünnepi szentmisén a győri bencés közösséggel együtt ünnepeltek egyházmegyés atyák, Gáspár atya egykori és jelenlegi diákjai, tanítványai és azok családjai, tanárkollégái a pannonhalmi és a győri gimnáziumból.

A szentmise elején rövid üdvözlő beszédet mondott Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel atya, megköszönve Gáspár atyának a hűséges és megbízható szolgálatát, és az együtt ünneplés lehetőségét.

A szentmise szónoka Tóth Konstantin OSB atya volt, aki elmondta, a legkülönbözőbb szerzetesi feladatok mellett Gáspár atya a papi hivatását ma is rendületlenül végzi, rendszeresen gyóntat, misézik a bencés templomban, de kisegít más templomokban is.

A liturgia végén a Gáspár atya meghatottan köszönte meg, hogy a jelenlévők e szép ünnepen osztoztak örömében, hosszú papi szolgálata során mellette álltak; majd gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlevőket.

A szentmisén közreműködött a Collegium Musicum Jaurinense, a győri bencés iskola énekkara, amelynek egyik alapítója Gáspár atya volt. Az ünneplés a rendházban agapéval, vacsorával zárult.