KÖZÖS ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban és Kollégiumban a …4-re és …9-re végződő esztendőkben érettségizett osztályok számára
2024. május 25. szombat

PROGRAM
9.30: gyülekező a Széchenyi téren
10.00: ünnepi hálaadó szentmise a Loyolai Szent Ignác bencés templomban, egyúttal könyörgés elhunyt tanárainkért és diáktársainkértFőcelebráns: Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel, a gimnáziumot fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója
Homíliát mond: Dr. Bíró László ny. tábori püspök úr (Gy/1969)Az öregdiák paptestvéreket szeretettel hívjuk koncelebrálni!
11.00: ünnepség a Díszteremben:
– a 65, 50, 25 esztendeje végzett diákok képviselőinek beszédei;
– Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel és Tóth Konstantin OSB igazgató: a bencés közösség és az iskola mai életének ismertetése;
– díszoklevelek átadása az 65, 60, 55, 50 esztendeje végzett összes öregdiáknak az osztályok megjelent tagjain keresztül
12.00: osztályonkénti találkozók (a terembeosztást a találkozó előtti héten már közöljük az iskola online-felületein)
A Szent Ignác bencés templom szerzetesi kriptája nyitva lesz!
Segítséggel, további kérések: iroda@czuczor.osb.hu
Szeretettel várja Öregdiákjait az Alma Mater!
A találkozásig jó egészséget, sok örömet, jó készülődést kívánnak a szervezők:
Szent Mór Bencés Perjelség,
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium,
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzata,
és az öregdiák-programok hátterét biztosító BENCÉS NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY