Beöltözés a győri Bencéseknél

Október 24-én, Szent Mór ünnepének I. vesperásában két volt diákunk kapta meg a bencés szerzetesi ruhát, és Balázs és Miksa néven kezdte meg a noviciátusát a Szent Mór Perjelségben.


Ugyancsak ebben a vesperásban Tamás perjel megáldotta a stallumokat, az ambót és az oltárt.