Az evolúció mint Isten teremtő logikája

A tanulmány kötet elsődleges célja a hit és a tudomány kapcsolatának manapság nagyon is fontos értelmezése; a régi, rosszul feltett kérdés: a hit és a tudomány közötti választás sulykolása helyett útkeresés a hit és a tudomány együttes elfogadására. Ezek – bár a megismerés különböző útjait jelentik – szorosan kiegészítik egymást.

Jelen könyv első kiadása Charles Darwin születésének 200. évfordulóján rendezett emlékkonferencia anyagából készült. Ezen újabb, bővített kiadás az evolúciót még több oldalról világítja meg, általa a növények, az állatok, az ember, de a fizika és a matematika evolúciójába is bepillanthatunk. Legfőbb célja azonban nem a specifikus tudás átadása, sokkal inkább a hit és a tudomány kapcsolatának manapság nagyon is fontos értelmezése; a régi, rosszul feltett kérdés: a hit és a tudomány közötti választás sulykolása helyett útkeresés a hit és a tudomány együttes elfogadására. Ezek – bár a megismerés különböző útjait jelentik – szorosan kiegészítik egymást.

„A hit az egyik legelső, kizárólag az emberre jellemző tulajdonság, az emberré válás terméke. Minden ember hittel él, mert aki azt gondolja, hogy nem hisz, az abban hisz, hogy nem
hisz, vagy tudati képességeinek korlátaiban él”, mint ahogy Kordos László írásában olvashatjuk. A világ sorsát ugyanakkor nem az isteni beavatkozás, hanem az általa teremtett természeti törvények határozzák meg, és ezek vizsgálata a tudomány feladata. A tudománynak ismernie kell a határait, és nem adhat választ olyan kérdésekre, mint az élet keletkezése, környezetünk, a tárgyak és az élőlények működéséhez nélkülözhetetlen törvények – mint akár az evolúció – létrejötte.

Darwin evolúcióelmélete alapjaiban változtatta meg természettudományos, sőt egész tudományos gondolkodásunkat. Nyugodtan nevezhetjük a modern biológia elindítójának, aki körbeutazta
a földet, aprólékos kutatómunkát folytatott, foglalkozott teológiával, botanikával, matematikával, geológiai kérdésekkel, rovarok, fosszíliák gyűjtésével és leírásával, szerelmese volt az orchideáknak, de mindeközben elsősorban filozófiai kérdésekre kereste a választ. Vajon miért váltott és vált ki ma is annyi vitát a munkássága? Hiszen fő műve, a Fajok eredete végén így fogalmaz: „felemelő elképzelés ez, amely szerint a teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és […] ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – és teszi ma is.” Tanait azonban sokszor és sokféleképp próbálták félremagyarázni, elméletéből a vulgármaterialisták már életében ideológiát, „izmust” kovácsoltak, amelyet sokszor kisszerű politikai érdekek érvényesítésére használtak.

Köszönet a Szent Mór Bencés Perjelségnek a legelső magyar darwinista, a bencés Rónay Jácint örökségének méltó ápolásáért, a kötet megjelentetéséért. Megnyerték a magyar tudomány legkiválóbb képviselőit, hogy nézeteiket őszintén feltárva beavassanak minket az evolúció titkaiba, és Darwin munkásságán keresztül közelebb kerüljünk az isteni teremtő logika megismeréséhez. Ezt a könyvet fontosnak tartanám beemelni a felsőoktatás tananyagába. Ajánlom minden gondolkodni akaró és tudó embernek, kiváltképp azoknak, akik gyermekeinket nevelik.

Prof. Dr. Sótonyi Péter
az Állatorvostudományi Egyetem rektora
a Professzorok Batthyány Körének elnöke

A tanulmánykötet megvásárolható a Bencés Boltban. (Győr, Széchenyi tér 9.)