270 év után először csendült fel Reutter misekompozíciója a győri Szent Ignác Bencés Templomban. A különleges koncert egyben  templomunk búcsúja, illetve Loyolai Szent Ignác ünnepe volt

A magyarországi Reutter-kutatás egyik alapvető, ha nem-, talán a legfontosabb forráshelye a győri Székesegyházi Kottatár, illetve a Szent Ignác templom kottatára, a Musicotheca Jesuitica. Mindkét kottatárban ugyanúgy megtalálhatóak -korabeli kéziratos, másolati formában- a felcsendülő G-dúr, eredetileg Bécsben komponált, Páduai Szent Antal tiszteletére íródott misekompozíció. A nemzetközi Reutter-jegyzékben HofR 38/70-es számmal szereplő miséről elmondható, hogy a szerző egyik kései misekompozíciója, valamint a G-dúr hangnemben írottak közül (a kutatások mai állása szerint) viszont ez az utolsó.

A mindösszesen templomi triót (két szólamnyi hegedűt és generálbasszust) foglalkoztató kompozícióban az olaszos concertante jelleg dominál, a hegedűk az énekes szólistákkal és a kórussal dialogizálnak, de a németbarokkra oly jellemző imitációs-, polifón műformákkal keverednek. A mise a kései barokk zeneszerzés egyik szép példája. Reutter eme G-dúr miséje a Szent Ignác templom barokk kori zenei alaprepertoárja volt.

               

A darab részletes leírását itt találja.