Karácsonyi üzenet

Már a megszólítással is bajban vagyok, annyi mindenkit kellene felsorolnom: diákjainkat, öregdiákjainkat, diákjaink szüleit, munkatársainkat, a templomunkba járókat, a barátainkat, segítőinket!

Ilyenkor Karácsonykor jó érzés arra gondolni, hogy mennyien is tartoznak hozzánk, hogy micsoda nagy kör áll a győri bencés perjelség képzeletbeli karácsonyfája körül, milyen nagy család is vagyunk! Hála és köszönet ezért Istennek és mindenkinek!

Ezekben a hónapokban, azt hiszem, hogy mindegyikünkben növekedett a vágy a szabadság, a biztonságérzet és a jó és stabil kapcsolatok iránt. Igazán meg tudtuk érezni ebben a rendhagyó időszakban, hogy micsoda szükségünk van igazi dolgokra, olyan mély és tartalmas dolgokra, amelyek értelmet adnak a napoknak és amelyek nem szűnnek meg akkor sem, ha éppen a külső dolgok változnak is körülöttünk!

A megszülető Messiás olyan békét sugároz magából és olyan békét akar adni nekünk minden szentmisében, ami éppen ezt a stabilitást segíti!

„Békesség a jószándékú embernek” – énekeljük az angyalokkal ebben az időszakban! Ébresszük fel magunkban a jó szándékot és így közeledjünk egymáshoz és életünk eseményeihez, történéseihez! Segítsük egymást és ne nehezítsük egymás életét, hordozzuk szívünkben és életünkben, tetteinkben a békét! A békét, ami a bencések életében annyira központi helyen van, hogy még a címerünkben is ott szerepel ez a szó: Pax!

Kívánom mindannyiunknak, hogy béke legyen köztünk, családjainkban, közösségeinkben és helyet adjunk egyre jobban a vágyott szabadságnak, biztonságnak és jó kapcsolatoknak!

Dolgozzon ezen mindannyiunk egyenként a következő időben és segítsük egymást, amikor szükséges, hogy átérezzük egyre mélyebben a közösségünket, összetartozásunkat!

Áldott, békés ünnepet és új esztendőt kívánok!

Győr, 2020. december 21.

Sárai-Szabó Kelemen OSB

perjel