Harangok

A bencés templom harangjait – a Szent Benedek-harang kivételével – 1916-ban háborús célra elrekvirálták. Száz év után, 2016-ban szerzetesközösségünk Győr városával és polgáraival összefogva pótolta az elpusztult harangokat. Méretüket és eredeti hangképüket a fennmaradt harangszék, nyelvek és jármok méretei, valamint levéltári források alapján pontosan rekonstruálták. Az új harangokat 2016. október 28-án öntötték Innsbruckban, a Grassmayr harangöntödében, a győri bencés atyák és az adományozók küldöttségének imádságos jelenlétében.

A harangok a tiroli fővárosból Rómába utaztak, ahol december 7-én Ferenc pápa délelőtti audienciája előtt megáldotta őket. December 11-én érkeztek Győrbe, ahol ünnepélyes menet kísérte őket a Városháza elől a Széchenyi térre. A harangokat egyhetes közszemle után december 18-án, Advent IV. vasárnapján szentelte fel Dr. Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát, Dr. Veres András győri püspök és Fazakas Márton csornai apát. A Szent Benedek-harang és újraöntött társai első együttes megszólalása Urunk születésének örömünnepét hirdette meg Karácsony éjszakáján, az éjféli szentmise előtt.

Tömege: 3300 kg
Átmérője: 181 cm
Hangja: H0

Szent Benedek-harang

A keleti (bal oldali) toronyban található Szent Benedek-harang Szent Ignác nevét viselő elődjét Mendl János öntötte Bécsben, 1744-ben. Ez 1850. november 29-én a péntek három órai harangszókor megrepedt. Pfistermeister Antal 1853-ban Kőszegen öntötte újjá, immár Szent Benedek tiszteletére. Palástján Szűz Mária és Szent Benedek ábrázolása látható. 1916-tól 100 éven át a győri bencés templom egyetlen megmaradt harangjaként szólította a híveket.

Felirata: MICHAEL II ARCHIABBAS REFUNDI CURAVIT MDCCCLIII

DEO IUVANTE ME FUDIT ANTONIUS PFISTERMEISTER GINSII 1853

(II. [Rimely] Mihály főapát öntetett újra 1853-ban. Isten segítségével Pfister Antal öntött Kőszegen, 1853-ban.)

Szent Mór-harang

Mottója: VENITE EXULTEMUS DOMINO IUBILEMUS DEO SALUTARI NOSTRO (Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek) A 94. zsoltár első verse, amely az imádságra hívás első mondataként a mindennapi zsolozsma kezdete.

A harangon Szent Mór püspök domborműve alatt a következő fohász áll: ORA PRO NOBIS SANCTE MAURE EPISCOPE UT CONSTANTES IN HUMILITATE AD DEUM REFUGIAMUS IN SPE (Szent Mór püspök könyörögj értünk, hogy alázatosan álljunk és reménykedve Istenhez meneküljünk.)

Szemben Szűz Mária ábrázolása alatt: REGINA MONACHORUM ORA PRO NOBIS (Szerzetesek királynője, könyörögj érettünk)

Kétoldalt a perjelség címere, illetve az öntöde jele, a harangot tartó griff látható magyar nyelvű felirattal: TŰZ HEVE OLVASZTOTT EGGYÉ ENGEM, GRASSMAYR ÖNTÖTT INNSBRUCKBAN

Alsó körirata: SZENT MÓR TISZTELETÉRE SZENTELT ENGEM DR. VÁRSZEGI ASZTRIK PÜSPÖK-FŐAPÁT AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM TULLNER VALÉRIA ADOMÁNYÁBÓL

Tömege: 1900 Kg
Átmérője: 142 cm
Hangja: d’
Tömege: 780 kg
Átmérője: 107 cm
Hangja: g’

Szent Mihály-harang

Mottója: SANCTE MICHAEL ARCHANGELE DEFENDE NOS IN PRŒLIO (Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben) XIII. Leó pápa közismert imájának kezdete, amely Szent Mihály közbenjárását kéri az Egyház küzdelméhez a sátán ellen.

A harang fő dísze a sátánt letaszító Szent Mihály arkangyal domborművű ábrázolása, vele szemben a bencés templom logója és az öntöde jele látható. Mivel e harang fogja jelezni a reggeli és esti Úrangyala-imádság idejét, keleti oldalán a Nap, nyugati oldalán a Hold képe áll a 17. zsoltár 8.versének egy-egy sorával: CUSTODI NOS, DOMINE UT PUPILLAM OCULI – SUB UMBRA ALARUM TUARUM PROTEGE NOS (Mint szemed fényére, vigyázz reánk, Urunk! Szárnyaidnak árnyékával takarj be minket!)

Alsó körirata: SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÉS A BENCÉS REND SZENTJEINEK TISZTELETÉRE SZENTELTETTEM AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM DR. HAVASI FERENC, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH ERNŐ, HORVÁTH OTTÓ, DR. SOLYMOSI PÉTER, TAGAI ISTVÁN URAK ÉS CSALÁDJAIK, KISS FERENC ÉS FIA ARTÚR, LENGYEL TIBOR ÉS FIA TAMÁS, KOCSIS RÓBERT ÉS MUNKATÁRSAI, VALAMINT AZ EURÓPAI BORLOVAGREND GYŐRI LEGÁCIÓJA ADOMÁNYÁBÓL

Szent Ignác-harang

Mottója: VAS ELECTIONIS EST MIHI ISTE UT PORTET NOMEN MEUM CORAM GENTIBUS (Kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok előtt) Az ApCsel 9,15-ben olvasható mondat a főoltáron is megjelenik, természetesen a templom védőszentjére, Loyolai Szent Ignácra vonatkoztatva.

A harangot Loyolai Szent Ignác reliefje, vele szemben Győr város címere díszíti. Oldalt Szent Ignác felajánló imájának részlete áll: AMOREM TUI SOLUM CUM GRATIA TUA MIHI DONES ET DIVES SUM SATIS (Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek). Túloldalt a templom és az öntöde jelei.

Alsó körirata: ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT IGNÁC TISZTELETÉRE SZENTELT ENGEM DR. VERES ANDRÁS GYŐRI PÜSPÖK AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM GYŐR VÁROSÁNAK ADOMÁNYÁBÓL BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTERSÉGE IDEJÉN

Tömege: 560 kg
Átmérője: 90 cm
Hangja: a’
Tömege: 230 kg
Átmérője: 71 cm
Hangja: d’’

Szent Márton-harang

Mottója: BEATUS VIR, QUI POSUIT DOMINUM SPEM SUAM (Boldog az az ember, aki az Úrba vetette reményét, vö. Zsolt 40,5)

A harangon Szent Márton domborműve látható, vele szemben Márton mondása: NON RECUSO LABOREM (Nem vonakodom a munkától).

Alsó körirata: SZENT MÁRTON TISZTELETÉRE SZENTELT ENGEM FAZAKAS MÁRTON O. PRAEM. CSORNAI APÁT AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM BOGISICH FERENC ÉS CSALÁDJA ADOMÁNYÁBÓL.

Szent Maurus-harang

Felirata: AUSCULTA O FILI PRÆCEPTA MAGISTRI ET INCLINA AUREM CORDIS TUI (Hallgasd meg, ó fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen) – A Szent Benedek tanítványának nevét viselő harang a szerzetesközösség számára jelzi majd a kánoni órákat, ezért állnak rajta Szent Benedek Regulájának első szavai.

Alsó körirata: SZENT MAURUS TISZTELETÉRE SZENTELTETTEM AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM SZABÓ CSABA ÉS CSALÁDJA ADOMÁNYÁBÓL

Tömege: 170 kg
Átmérője: 65 cm
Hangja: e’’
Tömege: 100 kg
Átmérője: 54 cm
Hangja: g’’

Szent Placidus-harang

Felirata: AD DOCTRINÆ VIRTUTUMQUE CULMINA DEO PROTEGENTE PERVENIES (Isten kegyelmével eljutsz majd a bölcsesség és az erények csúcsára) – A Szent Benedek másik tanítványának tiszteletére szentelt harang szintén a közös imádság óráit jelzi majd, ezért hordozza a Regula befejező szavait.

Alsó körirata: SZENT PLACIDUS TISZTELETÉRE SZENTELTETTEM AZ ÚR 2016., A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 375. ESZTENDEJÉBEN

ÖNTETTEM MÁRTON LÁSZLÓ, SZABÓ DEZSŐ URAK ÉS CSALÁDJAIK ADOMÁNYÁBÓL