Gyászmise Ciprián atyáért

Június 10-én a győri Szent Ignác bencés templomban Sárai-Szabó Kelemen perjel atya mutatott be gyászmisét Dr. Horváth Ciprián OSB atyáért.

Ciprián atya 2020 május 8-án tért haza a Mennyei Atyához, és temetése Pannonhalmán zártkörű volt a különleges egészségügyi helyzet miatt. A korlátozások enyhítése lehetővé tette, hogy közösen emlékezünk meg róla és imádkozunk érte: győri rendtársai, tanítványai, diáktársai, barátai, ismerősei jelenlétében.

Ciprián atya 1966-tól 1990-ig volt a győri bencés gimnázium hittanára. Büszke volt arra, hogy hány későbbi püspök és pap tanult nála, de büszke volt mindenkire, hiszen a májusi öregdiák-találkozókon mindig ő volt az első, kiült a templom elé és várta az érkezőket.

Egyik ismerőse így emlékezett róla: „Hálával tartozunk neki, segítségével tudtunk mi – frissen végzett, lakásért Győrbe települt fiatalok – beilleszkedni a győri létbe. Nem kis kockázatot vállalt az 1969 őszétől a Felszabadulás úti panellakásunkban összegyűlő kis közösség vezetésével. Mindig vidám, kedves, megértő egyénisége az addig templomot csak építészeti alkotásként ismerő fiatalokat lelkes “cipriótákká” tette.”

1999-ben Ciprián atya súlyos balesetet szenvedett rájött, hogy meg kell térnie, Isten adott neki még egy esélyt, hogy méltó módon élje hivatását. A halál gondolata, közelsége a jóra indította, bár addig is jó volt ő, sok embernek volt támasza a hit útján, az Isten felé vezető úton. Mindig is bűnösként gondolt magára, távol állt tőle az elbizakodottság, mások megvetése. De talán ekkortól még tudatosabban próbált élni, szolgálni erejéhez mérten.

Sokan láttuk Ciprián atyát várakozni, itt a bencés templom előtt, Pannonhalmán a főkapu előtt, ahogyan ő várt tanítványaira, ismerőseire, barátaira, hisszük mindannyian, hogy így várta Isten is őt és adta neki a győzelmi koszorút, az örök boldogságot! Így legyen! Ámen

A teljes gyászmisét itt olvashatják el.

Horváth Ferenc Ciprián atya Budapesten született 1938. szeptember 26-án. 1958. augusztus 6-án öltötte magára a bencés ruhát. 1960. szeptember 3-án tett egyszerű, majd 1963. szeptember 3-án ünnepélyes fogadalmat, 1964. május 23-án szentelték pappá. A Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskolán szerzett teológiai diplomát, majd a budapesti Hittudományi Akadémián folytatta tanulmányait, ahol 1966. június 25-én doktorált. 1965–66 gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Pannonhalmán, 1966–1990 a győri bencés gimnáziumban hittanár, Pannonhalmán főiskolai tanár. 1989–1995 plébános Győrszentivánban. 1995-től plébános Tápon, Tápszentmiklóson, 2000-től Nyalkán is. 2008-tól kisegítő lelkészként működött a Területi Főapátság plébániáin, ekkortól lakója a Pannonhalmi Szent Adalbert Otthonnak.