Deák Ferenc sétány Győrben

A napokban adták át Győrben a Deák Ferencről elnevezett sétányt, amely a Széchenyi István Egyetem mellett, az Aranypart közelében fut. Deák Ferenc életének egy szakasza Győrhöz és a gimnziumunkhoz kötődik.

Deák családja rendkívül szoros szálakkal kötődött Győrhöz és Győr vármegyéhez, és éppen ez a kapcsolatrendszer tette lehetővé, hogy tanulmányait a folyók városában folytassa. Nagyapja, Sibrik Antal kétszer volt Győr vármegyei alispán, anyja pedig a rábacsécsényi kúriában született 1768-ban, s húsz évvel később ott kötött házasságot idősebb Deák Ferenccel. A família kiterjedt rokonságába két későbbi miniszterelnök – Batthyány Lajos és Széll Kálmán – is tartozott, vagy éppen Petz Aladár orvos, akinek nevét ma a győri kórház viseli.

Győrt már akkor rendkívül pezsgő szellemi élet jellemezte, aminek akár szimbóluma is lehetne, hogy Deák győri időszakában a Káptalandomb után nagynénje férjének házában, a mai Liszt Ferenc utcai Zichy-palotában lakott, ott, ahol a kor egyik legkiválóbb tudósa, az Akadémia igazgatója, Fejér György történész is. Személyes kapcsolatuk tovább mélyítette műveltségét, történeti tudását. A győri évek a legfogékonyabb fiatal korában érték Deákot, amit jelez az is, hogy élete végéig emlegette Czinár Mór bencés tanára mondását: „…aki az iskolában komolyan és alaposan gondolkodni megtanul, az végezte jól az iskolát.”