Békesség és hit

2000 év óta teszi próbára hitünket a feltámadás nagyszerű eseménye, ami nem meglepő, hiszen még Szent Tamás is kétkedik és látni akar.

Szent János beszámolója Jézus megjelenéséről, jól mutatja, hogy mennyire új létmódja van a Feltámadottnak. És ami még feltűnőbb, hogy Jézus békességet kíván nekik és a bűnbocsánat hatalmát adja a tanítványoknak. Miért is a béke? Miért is ez a hatalom?

Békesség nélkül nincs igazi tanítványság: ha mindig háborgok, ha mindig harc dúl a szívemben, ha mindig a kételkedés és kétségbeesés, ha mindig a békétlenkedés szól csak bennem és belőlem, nem vagyok igazi tanítvány. Krisztus békéje áldás. Az a megküzdött béke, amivel Ő is élte földi életét, az a béke, ami az engedelmességből fakad, az a béke, ami képes elviselni a névtelenséget és a megnemértettséget, ami képes figyelni Istenre és a másikra, ami képes kilépni a megszokottból és útra kelni Istenért. A krisztusi béke ilyen volt: nem a maga javát kereste, hanem a másikét, az Istenét.

A krisztusi béke vállalja az igazságot, vállalja szükséges konfliktust Istenért, vállalja azt is, hogy álhíreket terjesztenek róla, hogy nem is támadt fel, csak ellopták, vállalja, hogy nem értik meg. De közben a krisztusi békével eltelt tanítványok tanúk lesznek: nem hiába van bennük a hit. Tetteik mutatják: egy szív és egy lélek, mindenki kap szüksége szerint és megtartja a parancsokat.

A feltámadás bizonyítéka az Egyház közössége lesz: 2000 év óta fennáll és még mi bűnös emberek sem tudjuk tönkretenni, pedig nagyon igyekszünk néha. Mert a krisztusi béke legnagyobb ellensége a bűn. A krisztusi békéhez kell, hogy bánjuk és megbocsássuk a bűnöket. Másoknak is és magunknak is. Csak a békés és tiszta szív tud növekedni, csak az tud Krisztus követője lenni.

Nem magányos élménye van az apostoloknak a Feltámadt Krisztussal: közösségben vannak. Közösen szemlélik Krisztus sebeit, közösen kapják a küldetésüket is. Nagy felhívás ez együtt ünneplő közösségünknek testvérek: itt kell hogy olyan hitbeli élményeket kapjunk, amelyek tanúvá tesznek bennünket, itt Krisztusról kell hogy szóljon minden és a másik ember felé kell hogy vezessen bennünket hitünk és tanúságtételünk.

Krisztus utolsó boldogság-mondása legyen előttünk mindig: boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Hit és boldogság összefügg. Mi az akadálya a hitemnek? Az az akadálya a boldogságomnak is. Egy legenda szerint Tamás kezén élete végéig látszódott, hogy megérintette Krisztus sebét. Isten irgalmasságában bízva adjuk át magunkat mi is a hit boldogságának, hogy életünk végéig látszódjék rajtunk, hogy kihez tartozunk, kiben hiszünk, kire bíztuk az életünket.

Sárai-Szabó Kelemen perjel OSB