Ajánlatkérő neve:                   Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

 

Ajánlatkérő címe:                     9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.

 

Képviselő(k) neve:                    Sárai-Szabó Kelemen perjel

 

Képviselő elérhetősége(i):         tel.: 96/ 513-022  e-mail: kelemenosb@gmail.com

 

Kapcsolattartó neve:                  Dr. Molnárné Póda Bernadett

 

Kapcsolattartó elérhetősége(i):  tel.: 96/ 204 -377  e-mail: poda.bernadett@czcuczor.osb.hu

 

A beszerzés tárgya:              Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló  19/2021. (V.5.) AM rendelet (atovábbiakban: Rendelet) alapján a 2021/2022. tanév vonatkozásában iskolatej és az alább megjelölt tejtermékek beszerzése a jelen ajánlattételi kiírásban megjelölt intézmény és tanulói létszám részére.

Ellátandó oktatási intézmény adatai:

Intézmény neve:                                            Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola

 

Intézmény székhelye/címe/szállítási címe:            9233 Lipót, Fő tér 2.

 

OM azonosító:                                                     203463

 

Feladatellátási hely kód:                                   001

 

Ellátott általános iskolás tanulók száma:          180 fő

 

 

Szállítandó termékkategória:

  • I/a) teljes/félzsíros tej
  • I/b) zsíros/félzsíros ízesített tej

3)                                                         II) gyümölcsdarabos joghurt

 

 

Szerződés típusa:                               Szállítási szerződés (szállítói előfinanszírozással)

Szerződés időtartama:                        2021/2022. teljes tanév

 

Minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerinti, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a szállítási szerződésben kell írásba foglalni.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmazniuk:

  • Szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél- azonosítója, képviselőjének neve, címe, kapcsolattartó neve és címe, e-mail címe, telefonszáma.
  • A szállító nyilatkozata a Rendelet 11§-ában foglalt pontozási, rangsorolási kritériumok tekintetében.
  • Az ajánlattevő nyilatkozata, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy:
    1. az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak

Az ajánlatok benyújtásának módja:

  • Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón/e-mail-ben kell az ajánlatkérő részére (Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség, 9022 Győr, Széchenyi tér 8-9., e-mail: bernadett@czuczor.osb.hu) megküldeni.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni: „Iskolatej ajánlat 2021/2022-es teljes tanév” Az ajánlattétel beérkezésihatárideje: május 12. szerda 15.00 óra

Az ajánlatok bontása:                                    2021. május 15. péntek 10.00 óra

A bontás helyszíne:                                       Győr, Széchenyi tér 8-9.

 

 

Győr, 2021. május 04.