A Nagyböjt vége felé

„Ahogy három nap és három éjjel volt Jónás a cethal gyomrában és aztán megszabadult onnan, így fogunk mi is megszabadulni, miután átéljük jelen földi életünk három szakaszát: a kezdetét, a közepét és a végét. Három szakasza van az időnek: a múlt, a jövő és a jelen. Szimbolikusan töltött ezért az Úr a sírban három napot és három éjjelt, hogy világosan megmutassa nekünk, hogy amikor az említett idők beteljesednek, elérkezik a mi feltámadásunk is, ami a jövőnek a kezdete és a vége a mostaninak.”

(Szent Olümposzi Metód a feltámadásról) 

Kedves Testvéreim!

A Nagyböjt vége felé járunk és közeledik már a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Húsvét, amikor Krisztus értünk való szenvedését és feltámadását, megváltó művét ünnepeljük!

Idén még mélyebben átéljük a szenvedés, a fájdalom, a kilátástalanság, reménytelenség sötétjét, még közelebb kerülünk Krisztus szenvedéséhez, keresztjéhez!

Hálásan köszönöm mindazt, amit egymás segítésében tesztek! Tanárainknak a kitartást és a rengeteg plusz feladat elvégzését; operatív munkatársainknak a gondos, alapos munkájukat az iskola és rendház mindennapos működésében;diákjainknak a kitartásukat, türelmüket, megértésüket; öregdiákjainknak a szolgálatait, figyelmességüket, érdeklődésüket, összetartásukat!

Továbbra is él, hogy ha bármiben tudunk segítséget nyújtani egy-egy családnak, kérem, hogy jelentkezzenek nálam és diszkréten segítünk!

Húsvét ünnepére készülve a feltámadásba vetett hit és remény erősödjön meg bennünk! Krisztus Urunk vállalta emberi sorsunkat, vállalta a szenvedés fájdalmait, a kereszt gyötrelmeit, hogy ezzel megváltson bennünket és megmutassa a jövőt, ami csupa élet és világosság!

Embert próbáló időszak ez mindenkinek. Most még tudatosabban ügyeljünk lelkünk egészségére, külön-külön és együtt is imádkozzunk békéért, türelemért, azért, hogy ne veszítsük el az emberi értékeinket, erényeinket, hanem még tudatosabban tudjunk jók lenni; figyelmesebben, érzékenyebben élni, ne tegyünk még újabb terheket egymásra a viselkedésünkkel!

Egész közösségünk imáiban ott vagytok és kérjük ezt tőletek is!

Áldott és békés ünnepet kívánok mindenkinek!

A feltámadt Krisztus békéje és öröme, PAX et GAUDIUM, legyen mindannyiunkkal!

 

Testvéri szeretettel és tisztelettel:

Sárai-Szabó Kelemen OSB