Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.

EFOP-4.1.1-15-2016-00037

czuczor efopA kedvezményezett neve:
Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség

A projekt címe:
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium oktatási infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 416 968 075 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Az oktatási intézmény korszerű szaktárgyi tudást közvetít, amely megfelel az állami követelményeknek, ugyanakkor átfogó nevelésre is törekszik, amely döntően meghatározza mind az egyes tantárgyak oktatását, mind az iskolai élet alakítását. A mindennapi testnevelés lehetőségének biztosítása elengedhetetlen az iskola minden osztálya számára.A fejlesztéssel a Gimnázium tanulói számára megvalósulhat a heti
ötszöri testnevelés, valamint az egyéni igények szerinti testedzés infrastrukturális hátterének biztosítása. Ennek köszönhetően a diákok számára rendelkezésére áll a minden napos, helyben történő testnevelésre alkalmas, jól felszerelt tornaterem. A Gimnáziumhoz tartozó külső telephelyen a meglévő pinnyédi sporttelep csónakházának kiszolgáló terei is átépülnek. Kikerülnek az épületből a vizes helyiségek, helyettük a sporttelepi testnevelésórákhoz használatos eszközök, egy szertár és a diákok kijutását szolgáló kerékpárok tárolói épülnek ki. A csónakháztól független új épületben kerül elhelyezésre 2 db, összesen 40 fős öltöző, illetve egy akadálymentes öltöző is. A második, szintén kiemelten kezelendő fejlesztési célterület a minőségi természettudományos oktatáshoz szükséges eszközök és felszerelések biztosítása. Az iskola közép- és hosszú távú működése és fejlődése érdekében elengedhetetlen a szaktantermek és labor eszközparkjának modernizációja. A Gimnázium földszinti szaktantermi és labor területének korszerűsítésével kialakulhat egy szabványnak megfelelő méretű biológiai szaktantermi előadó, megújul a meglévő kémia szaktanterem és egy kémia labor, illetve felújításra kerül a fizikaszertár. E fejlesztések a szaktárgyak jobb minőségű oktatását szolgálják.

A projekt tervezett befejezési ideje: 2019. február
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00037

Közlemény

kelemen priorA Czuczor Geregely Bencés Gimnázium és Kollégiumot fenntartó Szent Mór Bencés Perjelség vezetésében történt változásról az alábbi közleményt adjuk ki:

A győri Szent Mór Bencés Perjelség közössége tudatja, hogy Horváth Dori Tamás perjel atya 2016. július 6-án egészségi okok miatt benyújtotta lemondási kérelmét a Magyar Bencés Kongregáció vezetőjének, Dr. Várszegi Asztrik püspök-főapátnak, aki azt elfogadta.
A közösség új perjelének választására 2016. augusztus 10-én került sor, ahol Sárai-Szabó Kelemen atyát választottuk meg új elöljárónak három évre. A választást vezető Asztrik prézes apát, miután a jelölt elfogadta a megválasztását, rögtön beiktatta hivatalába az új perjelt.
Szent Benedek atyánk, Szent Mór püspök és Loyolai Szent Ignác imádsága és közbenjárása kísérje az új perjel és közösségünk életét!

TRIDUUM A GYŐRI BENCÉS TEMPLOMBAN

P.Szentmártoni Mihály jezsuita atya vezetésével
Július 28-31.
A 375 éve felszentelt Loyolai Szent Ignác Templom búcsújára készülve, szeretettel hívunk mindenkit a búcsút megelőző három alkalomra, hogy együtt készüljünk az ünnepre!
A jezsuita lelkiség alapokmánya a Szent Ignác által szerkesztett Lelkigyakorlatos könyv. Szent Ignác ünnepére készülve szeretnénk elmerülni a Lelkigyakorlatos könyv három alapvető témájában:

Július 28. Csütörtök: 17.30 Vesperás és szentmise
A Teremtő Isten: Isten világában nincsenek nemkívánatos gyerekek – mindannyian szeretett fiak és leányok vagyunk
Július 29. Péntek: 17.30 Vesperás és szentmise           
A Megváltó Isten: Isten világában nincsenek végérvényesen elveszett emberek - mindannyian az örök üdvösségre kaptunk meghívást.
Július 30. Szombat: 18.30 Vesperás
19.00 szentmise
Krisztus Király hívása: Isten világában nincsenek fölösleges, kiselejtezett emberek - mindannyiunknak van hivatása és küldetése.
Július 31. 9.30 Vasárnap    
főcelebráns: P. Forrai Tamás SJ tartományfőnök
Szent Ignác ünnepi szentmise: szónok: P. Szentmártoni Mihály jezsuita atya
Suscipe Domine – Szent Ignác felajánló imája

Vita consecrata

   Urunk Bemutatásának ünnepén, február 2-án ünnepi vesperás keretében zárták le a Megszentelt élet évét a Győri egyházmegye területén élő szerzetesrendek képviselői a Szent Ignác Bencés Templomban.
Az orsolyita- és szervita nővérek, a szociális testvérek, a domonkos, a kármelita, a premontrei közösségek megjelent tagjai és a házigazda bencések a közös imádságban adtak hálát hivatásukért, rendjükért, az elmúlt esztendőért és kérték Isten áldását oktató-, nevelő -, betegápoló-, és lelkipásztori munkájukra. A vesperás főcelebránsa Fazakas Márton OPraem. apát úr volt.
    Horváth Dori Tamás, a győri bencés közösség perjele felolvasta Notker Wolf prímás apát levelét, amelyben a tanítványok első missziós küldetéséről szóló perikópáról elmélkedett az apát úr. Kifejtette, Jézus küldetést ad az apostoloknak az Evangélium hirdetésére,a betegek meggyógyítására. Elhangzik a most is nagyon időszerű mondat: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.”(Mt9,37) Az abbas primas hozzátette:
„Az örömhír terjesztéséhez nem kell azonnal elhagynunk monostorainkat, először közösségünkön belül, egymásnak kell hirdetni az evangéliumot. Kölcsönösen kell egymással az örömhírt megosztanunk és tanúságot tennünk róla.”
Végül közös imádságra buzdította a nővéreket és a testvéreket.
    A vesperás után vacsora következett, majd vetítésre került a Megszentelt élet évéről készült rövidfilm.
A találkozás lehetőséget adott az imádságra, a beszélgetésre és egymás jobb megisme-résére.

Németh Miksa osb
       novícius