Közösségünk

Imádkozz velünk

Reggeli és esti istendicséreteink is nyilvánosak:

6:45 Laudes (reggeli imádság)

18:35 Vesperás (esti imádság)

tovább az Istentiszteletek rendjére

A zsolozsma által

  • magánimádságunk gerincet kap, indítékokat, helyes szempontokat;
  • gondolataink és imádságos érzéseink itt formába öntve szólalnak meg, s ez lelki kultúrát nevel bennünk.

A zsolozsmában megtanulunk

  • Krisztus szellemében, Krisztuson át, az Egyház gyermekeiként imádkozni;
  • Mária módján imádkozni, aki emlékezetében „megőrizte” az üdvösség nagy eseményeit, és szemlélődve „szívében forgatta őket” (vö. Lk 2,19).

A szerzetesek napközben is összegyűlnek imádkozni, a sekrestye feletti oratóriumban. Fontos, hogy a nap közepén megálljunk Isten előtt és figyelmünket Rá fordítsuk.

Este ugyanitt imádkozzuk a vigiliát, az olvasmányos imaórát. A nap végén még jobban kitesszük magunkat Isten Igéjének, az Ő szava lángoló fáklya, irányt mutató fény az éjszaka sötétjében.

Csütörtökönként rövid szentségimádást is tartunk: imádjuk és engeszteljük az Oltáriszentségben Krisztust, aki szent hivatással meghívott minket, felidézzük az első szeretetünket és hálát adunk azért, hogy ide hívott minket Isten, hogy Szent Benedek atyánk szellemében imádkozhatunk és dolgozhatunk itt.

Következő események

  1. Kerékpáros zarándoklat Lébénybe

    július 25. 08:00 - 17:00

Miserend

Hétköznap

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:35 Vesperás (esti ima)

Szombat

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Előesti szentmise

Vasárnap

7:30 Laudes (reggeli ima)
8:00 Konventmise
9:30 Szentmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Szentmise

Közösségünk Galéria

375 éves a Bencés templom

215 éves a bencés jelenlét Győrben

Keljünk föl tehát végre-valahára a Szentírás serkentő szavára: Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból (Róm 13,11). Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int minket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket! (Zsolt 95,8).
Szent Benedek Regulájából